İstanbul Teknik Üniversitesi

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Genel

İstanbul Teknik Üniversitesi [1] veya kısaca İTÜ, İstanbul, Türkiye'de yer alan 1773 yılında Mühendishane-i Bahrî-i Hümâyûn adıyla kurulmuş Bir Devlet üniversitesidir. Buğün Üniversite

 • İstanbul'da konumlanmış beş kampüsü
 • On üç fakülte ve altı enstitü
 • 39 farklı Lisans Programı
 • Lisans Programlarının tamamında uluslararası eşdeğerlik (ABET, EUA, NAAB, IMO)
 • 145 farklı Yüksek Lisans ve Doktora Programı
 • 25.000'den fazla tam zamanlı öğrenci
 • 12 öğrenciye 1 öğretim elemanı oranı ile öğrenim
 • Gelişmiş Bilgi ve İletişim Teknolojileri altyapısı
 • %100 İngilizce eğitim Vermektedir

Tarihçe

Osmanlı Dönemi

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin geçmişi gerilere, Osmanlı dönemine, Sultan III. Mustafa’nın saltanat yıllarına kadar uzanmaktadır. Osmanlı Devletinde ilk kez Batılı anlamda mühendislik eğitimi vermek üzere 1773 yılında kurulan Mühendishane-i Bahr-i Hümayun (İmparatorluk Deniz Mühendishanesi), gemi inşaatı ve deniz haritalarının yapılması konusunda uzman personel yetiştiriyordu. Haliç Tersane’sinde yer alan okulun kurucusu bir Macar soylusu olan Baron de Tott'du.

Osmanlı'ların yenileşme hareketinde önemli rol oynayan Baron de Tott, açılan okulda ders de vermiştir. İlk başhoca ise birçok yabancı dil bilen ve gemi mühendisliği konusunda eğitim görmüş olduğu ileri sürülen Cezayirli Seyyid Hasan Hoca’dır. Okulun kitaplığının yabancı dillerden çevrilen birçok eserle zenginleştirildiği ileri sürülmektedir.

1795 yılında, III. Selim döneminde açılan Mühendishane-i Berr-i Hümayun (İmparatorluk Kara Mühendishanesi) topçu subayı yetiştirmek için kurulmuştu. Mühendishane-i Bahr-i Hümayun’un genişletilmesiyle oluşan bu okulun eğitim süresi dört yıldı. III. Selim Mühendishane’nin gelişmesine önem vererek, okula Topkapı Sarayı Kütüphanesi'nden kitap göndermiştir. Okula bağlı bir matbaanın kurulmasına olanak sağlayan padişah ayrıca gözlem ve ölçüm aletleri bağışlayarak okulun donanımına katkıda bulunmuştur.

Okulda verilen dersler arasında istihkam, top dökümcülüğü, topçuluk, astronomi gibi konular yer alıyordu. Okulun kuruluş ve gelişim sürecinde Fransız öğretim üyelerinin ve mühendislerin de katkısı büyüktür. Hasköy'de, bugün Haliç Köprüsü'nün kuzey yönündeki ayağının bulunduğu alanda yer alan Kara Mühendishanesi binası zamanla yıkılmış; Hasköy askerlik şubesinin bahçesinde duran yazıtı 1995 yılında İstanbul 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'ndan alınan izinle İTÜ'nün Taşkışla binasına getirilerek, giriş holüne yerleştirilmiştir.

1847 yılında Mühendishane-i Berr-i Hümayun'un müfredatına mimarlık alanında da dersler konularak batı usullerine göre mimarlık bilgileri verilmeye başlandı. 1883 yılında Hendese-i Mülkiye’ye dönüşen Mühendishane-i Berr-i Hümayun, 1909 yılında Mühendis Mekteb-i Alisi adını alarak, sivil mimar ve mühendislerin yetişmesi konusunda eğitim vermiştir.

Cumhuriyet Dönemi

Cumhuriyetin kuruluşu ile mühendislik ve mimarlık eğitimi yeniden düzenlendi. Mühendis Mekteb-i Alisi yol, demiryolu, su işleri ve inşaat-mimarlık dallarını kapsayacak şekilde eğitim veren bir okul olarak örgütlenmişti. 1929 yılında Mektebin mevcut su ve yol kollarına inşaat şubesi de eklenerek mimarlık alanında eğitime başlanmıştır. İlk mezunlarını 1931 yılında veren Yüksek Mühendis Mektebi Cumhuriyet Türkiyesi'nin bayındırlık işleri için gerekli teknik elemanları yetiştiriyordu. 1940'larda Almanya ve İsviçre'yi terkeden öğretim üyelerinin katılımı ile güçlenen kadrosu ile Yüksek Mühendis Mektebi, Türkiye'nin teknik öğretim alanında önde giden bir eğitim kuruluşu olarak seçkinleşti. Önce Gümüşsuyu'ndaki eski kışla'da konumlanan mektep, daha sonra Taşkışla ve Maçka Silahhanesi binalarının da verilmesiyle büyüdü ve öğrenci sayısı ile birlikte öğretim kadrosu da gelişti. 1944 yılında Yüksek Mühendis Mektebi İstanbul Teknik Üniversitesi'ne dönüştü.

Fakültelerin başlangıçta çok sınırlı olan öğretim kadrosu zamanla gelişerek bilim dallarında uzmanlaşmaya ve kadrolaşmaya gidildi. İlk yıllarında İnşaat, Mimarlık, Makina, Elektrik Fakültelerinden oluşan İstanbul Teknik Üniversitesi Maden, Kimya, Gemi İnşaatı, Fen-Edebiyat, İşletme, Uçak ve Uzay Bilimleri, Denizcilik gibi fakültelerin kurulması ile büyümüş, tüm fakülteler bölümlere ayrılmış ve her fakültede diploma veren programlar gelişmiştir. Örneğin İnşaat Fakültesi içinde Jeodezi ve Fotogrametri, Makina Fakültesi içinde Tekstil, Mimarlık Fakültesi içinde Şehircilik ve Endüstri Tasarımı gibi bölümler lisans ve yüksek lisans eğitimi verecek şekilde dallanarak İstanbul Teknik Üniversitesi dünyadaki çağdaş gelişmelere paralel bir büyüme göstermiştir. İTÜ mimarlık alanında ve mühendisliğin tüm dallarında Türkiye'nin ihtiyaçlarına cevap verecek, aynı zamanda uluslararası düzeyde yetkin olabilecek meslek adamları yetiştirmektedir. İTÜ'de yapılan doktora ve diğer bilimsel yayınlar, Türkçe'nin bilim dili olarak yerleşmesine ve birçok alanda teknik terminolojinin oluşmasına katkıda bulunarak büyük bir ulusal birikim sağlamıştır.

İTÜ'de 1974/75 öğretim yılında iki kademeli eğitime geçilerek, dört yıllık lisans eğitimine eklemlenen iki yıllık lisansüstü programları ile birçok uzmanlık alanında üst düzeyde eğitim verilmeye başlanmıştır. Halen Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Nükleer Enerji, Avrasya Yer Bilimleri, Bilişim olmak üzere beş enstitü tarafından yürütülen yüksek lisans ve doktora programları ile büyük bir öğrenci kitlesine hizmet veren İTÜ, lisans sonrası eğitimle Türkiye'nin gereksinim duyduğu genç öğretim üyesi adaylarını yetiştirmeyi ve düzeyli uzman gereksinimini karşılamayı hedeflemektedir.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Mimarlık, Makina, İşletme Fakülteleri, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü kent merkezinde, Taşkışla, Gümüşsuyu ve Maçka binalarında bulunmaktadır. 1970'lerden başlayarak Maslak'ta gelişmeye başlayan geniş kampüs içinde Rektörlük yönetim binaları ile birlikte İnşaat, Maden, Kimya ve Metalürji, Fen-Edebiyat, Uçak-Uzay Fakülteleri bulunmaktadır. Lisans sonrası eğitim veren Enstitüler ise: Nükleer Enerji, Fen Bilimleri, Bilişim ve Avrasya Yer Bilimleri Enstitüleridir. Teknik Üniversite bünyesine 1988 yılında katılan Denizcilik Fakültesi, Tuzla'da 16.5 hektarlık bir alana sahiptir. İTÜ Maslak Kampüsünde byük bir gelişme süreci yaşanmaktadır. Kitaplık, Kültür Sanat Birliği, Spor Birliği, Çocuk Yuvası gibi binaların yapımıyla üniversite yaşamının gerektirdiği temel hizmetler karşılanmıştır. 1940'lardan başlayarak birçok ünlü İTÜ'lünün kaldığı Gümüşsuyu Öğrenci Yurduna ek olarak Maslak Kampüsünde yapılan yeni yurt ve lojmanlar öğrenci ve öğretim üyelerinin kullanımına sunulmaktadır.

Kampüsler

Ayazağa Kampüsü

Ana yerleşim birimi olan Ayazağa Kampüsü, İstanbul'un yeni iş ve ticaret merkezi konumuna gelen Maslak bölgesindedir. 247 hektarlık bir alanı kaplayan Ayazağa Kampüsü'nde Rektörlük ve yönetim birimlerinin yanı sıra 13 fakülteden 8'i ve 5 enstitüden 4'ü bulunmaktadır. Bu kampüste bulunan Mustafa İnan Merkez Kütüphanesi, Kültür ve Sanat Birliği, Spor Birliği ve 75. Yıl Öğrenci Sosyal Merkezi kampüsün yoğun yaşam alanlarıdır. Kampüste bulunan 12 bloktan oluşan toplamda 576 öğrenci kapasiteli "Gölet Yurtları", 4 bloktan oluşan toplamda 1424 öğrenci kapasiteli "Vadi Yurtları", 3 bloktan oluşan toplamda 384 öğrenci kapasiteli "Ayazağa Kız Ögrenci Yurdu" ve 3 bloktan oluşan toplamda 220 öğrenci kapasiteli "Arı, Gök ve Verda Üründül Yurtları" İTÜ öğrencilerine standartların ötesinde bir yaşam kalitesi sunmaktadır.

Kampüste Yer Alan Birimler

 • Rektörlük
 • Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi
 • Elektrik- Elektronik Fakültesi
 • Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi
 • İnşaat Fakültesi
 • Kimya-Metalürji Fakültesi
 • Maden Fakültesi
 • Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi
 • Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Enerji Enstitüsü
 • Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü
 • Bilişim Enstitüsü
 • Beden Eğitimi Bölümü
 • Kültür Sanat Birliği
 • Spor Birliği


Taşkışla Kampüsü

Taşkışla Kampüsü'nde Mimarlık Fakültesi,[2] Sosyal Bilimler Enstitüsü, Güzel Sanatlar Bölümü ve Sürekli Egitim Merkezi bulunmaktadır. İTÜ Geliştirme Vakfı ile Rektörlüğün kent içi ofislerini de barındıran bu kampüs, sahip olduğu görkemli tarihi binası ile dikkati çekmektedir.

 • Ulaşım

Taşkışla kampüsüne Taksim'e gelen toplu taşıma vasıtaları, Taksim - Hacı Osman metro hattı, Kabataş - Taksim füniküler hattınını kullanarak erişebilirsiniz. Kampüs Taksim Gezi parkının doğu ucunda yer almaktadır.

Kampüste Yer Alan Birimler

 • Mimarlık Fakültesi
 • Güzel Sanatlar Bölümü
 • Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Sürekli Eğitim Merkezi


Gümüşsuyu Kampüsü

Gümüşsuyu Kampüsü, [3]Taşkışla Kampüsü ile birlikte 19. Yüzyıl İstanbul'unda en önemli ticaret ve kültür merkezi olan ve bugün de aynı işlevleri sürdüren Taksim bölgesindedir. Kampüste, Makine Fakültesi'nin yanında Kapalı Spor Salonu ile açık hava spor alanları bulunmaktadır. Kampüsde bulunan 2 adet bloktan oluşan toplamda 286 öğrenci kapasiteli kız ve erkek öğrenci yurdu İTÜ öğrencilerine standartların ötesinde bir yaşam kalitesi sunmaktadır.

 • Ulaşım

Gümüşsuyu kampüsüne ulaşmak için Taksim'e gelen toplu taşıma vasıtaları kullanılabilir. Taksim'e; Taksim - Hacı Osman metro hattı, Kabataş Taksim füniküler hattınını kullanarak erişebilirsiniz. Kampüs Taksim'den Beşiktaş'a inen Gümüşsuyu caddesi üzerinde yer almaktadır.

Kampüste Yer Alan Birimler

 • Makina Fakültesi
 • Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi
 • Gümüşsuyu Spor Merkezi
 • Gümüşsuyu Erkek Öğrenci Yurdu
 • Gümüşsuyu Kız Öğrenci Yurdu

Maçka Kampüsü

Maçka Kampüsü'nde [4]İşletme Fakültesi, İngilizce Hazırlık Okulu, Dil ve İnkilap Tarihi Bölümü, Türk Müziği Konservatuarı, İTÜ Vakfı ofisleri ve İTÜ Sosyal Tesisleri bulunmaktadır. Sosyal tesis, yabancı ve yerli misafirler için otel, lokanta, açık yüzme havuzu ve tenis kortları olanaklarina sahiptir. Bu kampüste Üniversiteye ait bir ana okulu ve kreş de bulunmaktadır. Taşkışla ile Maçka Kampüsleri arasında bağlantıyı saglayan teleferik servisi, İTÜ öğrencilerine önemli bir olanak sunmaktadır.

 • Ulaşım

Maçka kampüsü Beşiktaş - Nişantaşı hattı üzerindedir. Kampüse erişmek için Beşiktaş'tan gelip Nişantaşı'ndan geçen toplu taşıma araçları kullanılabilir. Taksim'den kampüse gelmek için Taksim - Maçka arasındaki teleferik hattı tercih edilebilir.

Kampüste Yer Alan Birimler

 • İşletme Fakültesi
 • Yabancı Diller Yüksekokulu
 • Türk Musikisi Devlet Konservatuarı
 • İTÜ Vakfı Ofisleri


Tuzla Kampüsü

16.5 hektarlık alana sahip Tuzla Kampüsü'nde[5] modern ekipmanlarla donatılmış eğitim havuzu ile Denizcilik Fakültesi bulunmaktadır.

 • Ulaşım

Tuzla kampüsü İstanbul'un Tuzla ilçesinde Marmara denizi kıyısındadır. Kampüse erişmek için Kadıköy ve Topkapı'dan Tuzla'ya giden toplu taşıma araçları tercih edilebilir.

Kampüste Yer Alan Birimler

 • Denizcilik Fakültesi

Kütüphane

stanbul Teknik Üniversitesi Kütüphanesi’nin tarihçesi 1795 yılında kurulan Mühendishane-i Berri-i Hümayun’a dayanır. Mühendishane’nin ilk kütüphane yönetmeliği 1797’de hazırlanmıştır. Aynı tarihlerde kurulan Mühendishane Matbaası kütüphaneyi besleyen kaynaklardan birini oluşturmuştur.

Bugün İTÜ’de bilgi hizmetleri 5 yerleşkede 8 kütüphane aracılığı ile sürdürülmektedir. Kütüphane hizmetleri Ayazağa yerleşkesinde Mustafa İnan Kütüphanesi ve Maçka, Taşkışla, Gümüşsuyu ve Tuzla yerleşkelerinde ki 7 şube kütüphanesi aracılığı ile verilmektedir.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 7.000 adedi nadir eser olmak üzere ki bu yayınların bir kısmı Türkiye’nin ilk teknik eserleri olmaktadır, 500.000’den fazla basılı yayın, abone olunan 125 veritabanında bulunan 32.000’i aşkın bilimsel dergi, 1.200.000 elektronik tez, 80.000 elektronik kitap, on binlerce standart ve teknik doküman, görsel ve işitsel materyallerden oluşan film ve müzik koleksiyonları ile yaklaşık 27.000 mensuba hizmet vermektedir.

Yurtlar

İTÜ'deki yurt kapasitesi 1355 kız, 2010 erkek olmak üzere toplam 3365'tir. Yurtların büyük bir bölümü Ayazağa yerleşkesindedir. Gümüşsuyu yerleşkesinde de da kız ve erkek öğrenci yurtları bulunmaktadır. Yurtların standartları yurttan yurda değişmekte ve özellikle göl manzaralı Gölet yurtlarının standartları üst düzeydedir.

Erkek Öğrenci Yurtları

 • Vadi yurtları
 • Gölet yurtları
 • Yılmaz Akdoruk Konuk Evi
 • Gümüşsuyu öğrenci yurdu

Kız öğrenci Yurtları Arıoğlu Ayazağa Ayşe Birkan Ferhunde Birkan Gölet Gök Gümüşsuyu Yılmaz Akdoruk Konuk Evi Verda Üründül Zeynep Birkan

Akademik Personel Ayazağa yerleşkesi Akatlar'da ve Floarya'dadır. Toplam 452 tanedir

Akademik Birimleri [6]

Fakülte ve Bölümler

 • İnşaat Fakültesi
 1. İnşaat Mühendisliği
 2. Geomatik Mühendisliği
 3. Çevre Mühendisliği
 • Mimarlık Fakültesi
 1. Mimarlık
 2. Şehir ve Bölge Planlama
 3. Endüstri Ürünleri Tasarımı
 4. İç Mimarlık
 5. Peyzaj Mimarlığı
 • Makina Fakültesi
 1. Makina Mühendisliği
 2. İmalat Mühendisliği
 • Elektrik-Elektronik Fakültesi
 1. Elektrik Mühendisliği
 2. Kontrol Mühendisliği
 3. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
 • Maden Fakültesi
 1. Maden Mühendisliği
 2. Jeoloji Mühendisliği
 3. Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği
 4. Jeofizik Mühendisliği
 5. Cevher Hazırlama Mühendisliği
 • Kimya-Metalurji Fakültesi
 1. Kimya Mühendisliği
 2. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
 3. Gıda Mühendisliği
 • Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi
 1. Bilgisayar Mühendisliği
 • Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi
 1. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
 2. Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği
 • Fen-Edebiyat Fakültesi
 1. Matematik Mühendisliği
 2. Fizik Mühendisliği
 3. Kimya
 4. Moleküler Biyoloji ve Genetik
 5. İnsan ve Toplum Bilimleri


 • İşletme Fakültesi
 1. İşletme Mühendisliği
 2. Endüstri Mühendisliği
 • Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi
 1. Uçak Mühendisliği
 2. Uzay Mühendisliği
 3. Meteoroloji Mühendisliği
 • Denizcilik Fakültesi
 1. Gemi Makinaları İşletme Mühendisiliği
 2. Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği


 • Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi
 1. Tekstil Mühendisliği
 2. Moda Tasarımı
 3. Tekstil Geliştirme ve Pazarlama

Enstitü ve Öğrenim Birimleri

 • Enstitüler
 1. Enerji Enstitüsü
 2. Fen Bilimleri Enstitüsü
 3. Sosyal Bilimler Enstitüsü
 4. Bilişim Enstitüsü
 5. Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü
 6. Deprem Mühendisliği ve Afet Yön. Ens.
 • Öğrenim Birimleri
 1. Türk Musikisi Devlet Konservatuarı
 2. Müzik İleri Araştırmalar Merkezi
 3. Yabancı Diller Yüksekokulu
 4. Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Bölümü
 5. Meslek Yüksekokulu
 6. Güzel Sanatlar Bölümü
 7. Beden Eğitimi Bölümü
 8. Türk Dili Bölümü
Türkiyedeki Üniversiteler
Devlet Üniversiteleri‎
Vakıf Üniversiteleri
Diğer

Kaynakça