Albert Einstein

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Kısaca

Albert Einstein Yahudi asıllı Alman teorik fizikçi.Doğum Tarihi: 14 Mart 1879 Ölüm Tarihi: 18 Nisan 1955

 • Almanya'nın Ulm kentinde dünyaya gelen Einstein, yaşamının ilk yıllarını (Münih)'te geçirdi. Lise eğitimini ve yüksek eğitimini İsviçre'de tamamladı fakat bir üniversitede iş bulmada yaşadığı zorluklar nedeniyle bir patent ofisinde müfettiş olarak çalışmaya başladı.
 • 1905 yılı Einstein için bir mucize yıl oldu ve o dönemde kuramları hemen benimsenmemiş olsa da ileride fizikte devrim yaratacak olan dört makale yayınladı. 1914 yılında (Max Planck)'ın kişisel ricası ile Almanya'ya geri döndü. 1921 yılında fotoelektrik etki üzerine çalışmaları nedeniyle (Nobel Fizik) Ödülü'ne layık görüldü.
 • Nazi Partisi'nin iktidara yükselişi nedeniyle 1933'te Almanya'yı terk etti ve Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşti. Ömrünün geri kalanını geçirdiği (Princeton)'da hayatını kaybetmiştir.
 • Albert Einstein, özel görelilik ve genel görelilik kuramları ile 2 yüzyıldır Newton mekaniğinin hakim olduğu uzay anlayışında bir devrim yaratmıştır.
 • Sadece matematik hesaplamalar ve denklemler ile oluşturduğu kuramları sonradan deneysel olarak defalarca doğrulanmıştır. (E = mc2) denklemi ile formüle ettiği kütle enerji eşdeğerliği yıldızların nasıl enerji oluşturduğuna açıklama getirmiş ve nükleer teknolojinin önünü açmıştır.
 • Fotoelektrik etki ve Brown hareketine getirdiği matematiksel açıklamalar, (modern fiziğe) diğer katkıları arasındadır. Ömrünün büyük bir kısmını bütün kuramları birleştiren bir birleşik alan kuramı yaratmaya çalışarak geçirmiş ama bu çabaları sonuçsuz kalmıştır. Einstein kuantum mekaniğinin bazı sonuçlarına, özellikle belirsizlik ilkesine oldukça şüpheci yaklaşmış fakat bu yaklaşımlar ileride geniş kabul görmüştür.
 • Einstein Nazilerin nükleer bomba geliştirmesi endişesiyle ABD başkanı Roosevelt'e bir mektup göndermiş, ABD'nin nükleer çalışmalara başlamasını tavsiye etmiştir. Holokost sonrası Yahudilerin kendi ülkelerine sahip olması gerektiği fikrini savunmuş, İsrail'in kuruluşuna destek vermiştir. Çeşitli söyleşilerinde Yahudilik dinine ve diğer kutsal kitaplara inanmadığını belirtmiş, (sosyalizme) sempati duyan bir makale yayınlamıştır. Bertrand Russell ile birlikte nükleer silahlara karşı bir manifesto da yayınlamıştır.
 • Einstein hayatı boyunca (300)’den fazla bilimsel makale yayınlamıştır, ayrıca (150)’den fazla bilim dışı çalışmaları da olmuştur. Başarıları ve eserleri nedeniyle (Einstein) sözcüğü, “dahi” ile eşanlamlı kullanılmaya başlanmıştır.

Eserleri

Kitapları

 1. Görelilik; Özel ve Genel Kuram: Popüler Bir Yorum, 1920.
 2. Görelilik’in Anlamı, 1921.
 3. Tek Atomlu Đdeal Gazların Kuantum Kuramı, 1924.
 4. Brown Hareketi Kuramı Üzerine Araştırmalar, 1926.
 5. Siyonizm Hakkında, 1930.
 6. Niçin Savaş, 1933.
 7. Gördüğüm Kadarıyla Dünya, Denemeler, 1934.
 8. Felsefem, 1934.
 9. Fiziğin Evrimi, Leopold Infield ile birlikte, 1938.
 10. Otobiyografik Notlar, Denemeler, 1949.
 11. Denemeler, 1950.

Makaleleri

 1. Über Einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichtes betreffenden heuristischen Gesichtspunkt (Işığın Oluşumu ve Dönüşümü Üzerine Bir Görüş), 1905.
 2. Über die von der molekularkinetichen Theorie der Wärme geoforderte Bewegung von ruhenden Flüssigkeiten suspendierten Teilchen (Durağan Bir Sıvı Đçindeki Asıltı Parçacıklarının Moleküler Kinetik Kuramı Çerçevesindeki Hareketleri Üzerine), 1905.
 3. Zur Elektrodynamik bewegter Körper (Hareketli Cisimlerin Elektrodinamiği), 1905.
 4. Ist die Trägheit eines Körpers von seinem Energieinhalt abhängig? (Bir Cismin Eylemsizliği Enerji içeriğine Bağlı mıdır?), 1905.
 5. Zur Theorie der Brownischen Bewegung (Brown Hareketi Kuramı Üzerine), 1906.
 6. Zur Theorie der Lichterzeugung und Lichtabsorption (Işığın Salınımı ve Soğurumu Kuramı Üzerine), 1906.
 7. Plancksche Theorie der Strahlung und die Theorie der Spezifischen Wärme (Işınımın Planck Kuramı ve Özgül Isı Kuramı), 1907.
 8. Entwurf einer verallegemeinerten Relativitätstheorie und einer Theorie der Gravitation (Bir Kütle Çekimi Kuramı ve Genelleştirilmiş Görelilik Kuramına Bir Gönderme), 1913.
 9. Die Grundlagen der allgemeinen Relativitätstheorie (Genel Görelilik Kuramı'nın Temelleri), 1916.
 10. Quantentheorie der Strahlung (Işınımın Kuantum Kuramı),

Ayrıca Bakınız

Albert Einstein Sözleri