Bilgibank:Proje ad alanı

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Konu ad alanları Tartışma ad alanları
0 (Ana/makale) Tartışma 1
2 Kullanıcı Kullanıcı mesaj 3
4 Bilgibank Bilgibank tartışma 5
6 Dosya Dosya tartışma 7
8 MediaWiki MediaWiki tartışma 9
10 Şablon Şablon tartışma 11
12 Yardım Yardım tartışma 13
14 Kategori Kategori tartışma 15
100 Portal Portaller 101
108 Kitaplar Kitaplar 109
118 Taslaklar Taslaklar 119
446 Ders sayfaları Ders sayfaları 447
710 TimedText TimedText talk 711
828 Modül Modül tartışma 829
2300 Gadget Gadget talk 2301
2302 Gadget definition Gadget definition talk 2303
-1 Özel
-2 Ortam

Proje ad alanı veya Bilgibank ad alanı, Bilgibank hakkındaki bilgi veya tartışma içeren yönetim sayfalarından oluşan bir ad alanıdır. Bu ad alanındaki sayfaların her zaman öneki Bilgibank: olacaktır. Ayrıca, BB: veya standart (herhangi bir MediaWiki sitesi için) önek Proje :. Ad alanı numarası dört (4).

Proje ad alanındaki sayfaların listesi, aşağıda açıklanan sayfalarla değiştirilmiştir.

Terminoloji

  • Proje sayfaları veya Bilgibank sayfaları Bilgibank tartışma ad alanlarındaki sayfalardır. Bilgibank ad alanına dahil olan BilgibankProje sayfalarına, genellikle bir bütün olarak proje sayfalarından ayırmak için BilgibankProje sayfaları denir.
  • Meta,da - Bazı insanlar proje ad alanındaki sayfalara meta sayfalar olarak başvurur. Ancak bu, kafa karıştırıcı olabilir çünkü Meta aslında meta.wikimedia.org adresindeki tüm Wikimedia projelerine adanmış sitenin adıdır.

İçerik

"Proje isim alanı" içindeki sayfalar, ansiklopedinin bir parçası değildir. Bu idari sayfalar, editörler tarafından veya ansiklopedinin organizasyonu ve yönetimi için otomatik araçlar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Sonuç olarak, genellikle aynı içerik, stil sözleşmelerine veya doğrulanabilirlik standartlarına uygun olarak yazıya ihtiyaç duymazlar. Ancak, tüm sayfalarda olduğu gibi bu sayfalar, Bilgibank'nın yasal ve davranış politikalarına uymak zorundadır.

Proje ad alanı ücretsiz bir web sunucusu değildir ve makaleler gibi görünen sayfaları barındırmak için uzun vadeli bir arşiv olarak kullanılmamalıdır. Yapım aşamasında olan proje ad alanındaki makaleler taslak ad alanına veya Bilgibank,nın uzatısına taşınmadan önce geliştirme, geri bildirim ve zaman sağlamak için Kullanıcı Alanı taslağına taşınmış olabilir. Proje ad alanında, içerik olmayan sayfalara uygulanacak politikaları ihlal eden duraklatılmış veya terk edilmiş taslaklar ve sayfalar silinebilir. Editörler, Bilgibank'da herhangi bir yerinde telif hakkını ihlal edemez veya taciz edemez. Hızlı silme kriterleri altında, bu tür sayfalar hızlı silme işlemine tabidir. Daha fazla bilgi için aşağıya bakın.

Proje ad alanı içindeki sayfalar

Proje isim alanı sayfaları, genel proje şeması içindeki işlevlerine göre düzenlenir. Buna Bilgibank resmi politikaları ve yönergeleri, işlem sayfaları, tartışma sayfaları, isteğe bağlı makaleler, bakım sayfaları, bilgilendirici sayfalar ve geçmiş sayfalar dahildir.

Proje ad alanındaki sayfaların listeleri için bkz.

  • Bilgibank:Dizin - Bilgibank'nın dizin ve dizinlerinin kullanışlı bir listesi.
  • Bilgibank:Department Dizini – Bilgibank'nın farklı idari bölümlerinin bir listesi.

Proje ad alanı için ana ağ geçidi Topluluk portalıdır. Topluluk Portalı, proje ile ilgili daha yaygın kullanılan sayfalara kategorize bağlantılar içerir. Kenar çubuğunda Topluluk Portalı sayfasına bağlantı mevcuttur.

Politikalar ve kurallar sayfaları

Politikalar ve yönergeler sayfaları Bilgibank'nın en iyi uygulamasını tanımlar ve topluluk tarafından geniş çapta kabul edilen ilkeleri açıklığa kavuşturur ve Bilgibank,yı gözden geçirme sürecinden geçmiştir. Bu sayfalar {{policy}}, {{guideline}} veya {{MoS-guideline}} şablonlarıyla işaretlenmiştir. Temel politikaların özetleri için Politika listesine bakın. Temel kuralların özetleri için, bkz. Bilgibank'nın ev stili hakkındaki kuralların özetleri için Stil İçeriği Elkitabı sayfasına bakın.

İşlem sayfaları

İşlem sayfaları, tüm Bilgibanka sayfalarını yöneten politikaların ve yönergelerin uygulanmasını kolaylaştırmaya yardımcı olur. (örneğin, Bilgibanka:Silme maddeleri). Ayrıntılar için Bilgibanka süreçlerine bakınız.

Bilgi ve tartışma

Bilgibanka ad alanındaki birçok sayfanın kurallarla veya kuralların uygulanmasıyla hiçbir ilgisi yoktur ve bu nedenle yukarıdaki kategorilere ait değildir. Daha fazla bilgi için Bilgibanka:Politikalar, yönergeler ve makaleler arasındaki fark.

Tartışma ve ilân tahtası sayfaları

Bazı sayfalar, Köy çeşmesi gibi tartışmalar için tasarlanmıştır. Diğerleri, merkezi tartışmalar sayfası ve yorumlar sayfası için çeşitli istekler gibi başka yerlerde yer alan tartışmalara dikkat çekmek için birer noter olarak görev yapar. Bu sayfaların birçoğu tartışma sayfaları gibi çalışsa da, bazılarının yönetimsel olarak uygulanabilecek kurallar (sayfanın en üstünde) vardır ve genellikle kendi not sayfalarına sahiptirler. soru. Bir soru sormak veya istekte bulunmak için istek dizinine bakın. Devam eden tartışmaların ve mevcut isteklerin bir listesi için kontrol paneline bakın.

Bakım sayfaları

Bakım sayfaları, organizasyonu kolaylaştırmak ve makalelerin ansiklopedik standartlara getirilmesini sağlamak için kullanılır. Bu düzenleyici ve botla oluşturulan sayfalarda genellikle bakım veya dikkat gerektiren makaleler ve diğer sayfalar bulunur. (ör. Bilgibanka: Tozlu eşyalar). Özel ad alanı ayrıca botla oluşturulan bakım raporlarını içerir. (ör. Özel:Kategorize Edilmemiş Kitaplar). Detaylar için Bilgibanka:bakım,a bakın.

Bilgi sayfaları Nasıl yapılır

Bilgilendirici ve öğretici sayfalar genellikle topluluk tarafından düzenlenir; politikalar ya da yönergeler olmasa da, bunlar, Bilgibanka kurallarını, politikalarını ya da ortak normlar olan diğer Bilgibanka süreçlerini ve uygulamalarını desteklemeyi ya da açıklamayı amaçlar. Deneme sayfalarının bakış açıları ile tavsiye veya görüş sundukları hallerde, bilgi sayfaları Bilgibanka'ya dair teknik veya olgusal bilgileri tarafsız bir şekilde desteklemeli veya açıklamalıdır. Politikalar ve yönergelere kıyasla, deneme sayfaları gibi bilgi sayfaları, topluluk tarafından ayrıntılı bir şekilde incelenmediği için sınırlı bir statüye sahiptir. Bu sayfalar genellikle {{Information page}}, {{Bilgibanka nasıl yapılır}} veya {{Supplement}} şablonlarıyla işaretlenir.

Yardım ad alanı (esas olarak teknik bilgi sağlayan) ve Bilgibanka ad alanı (esas olarak prosedürel bilgi ve yorum sağlayan) arasında çok fazla çakışma vardır. Bu nedenle, bu iki ad alanı arasında genellikle yönlendirmeler ve şapkanotları oluşturulur. Daha fazla bilgi için Yardım'a bakın. Nasıl yapılır ve bilgi sayfalarının bir listesi için yardım dizinine bakın.

Deneme sayfaları

Bilgibanka hakkındaki yazılar herkes tarafından yazılabilir; Bazıları yaygın normları temsil ediyor, diğerleri sadece azınlık bakış açılarını temsil ediyor. Denemeler uzun monologlar veya kısa tezler, ciddi veya komik, bilgilendirici veya görüşlü olabilir. Bilgi sayfaları gibi yazılar, resmi bir statüye sahip değildir ve genel topluluk gözetimi olmaksızın oluşturulabilecek ve düzenlenebilecekleri için Bilgibanka topluluğu için tartışmazlar. Denemeler genellikle çeşitli {{essay}} şablonlarından biriyle işaretlenir. Daha fazla bilgi için Bilgibanka:Denemeler konusuna bakın. Denemelerin listesi için makale dizinine bakınız.

BilgiProjesi sayfaları

Bir BilgiProjesi sayfası, belirli bir konu alanında editör işbirliği ve organizasyon için merkezi yerdir. Birçok BilgiProjesi, Bilgibanka'nin politika ve yönergelerini kendi konu alanlarına nasıl uygulayacağına dair "tavsiye makaleleri" oluşturmaktadır. Bilgibanka ile sayfalar: BilgiProjesi öneki bir BilgiProjesi sözde-ad alanı oluşturur. Bu sayfalar genellikle {{BilgiProjesi status}} veya {{BilgiProjesi advice}} şablonlarıyla işaretlenir. Projelerin bir listesi için, BilgiProjesi dizinine bakın. Ek kaynaklar için veya herhangi bir sorunuz varsa, lütfen BilgiProjesi Konseyi'ni ziyaret edin.

Eskiler sayfalar

Tarihi Geçmiş bir sayfa veya süreç artık kullanılmayan veya içeriği ile ilgili olarak ilgili veya fikir birliği değişikliği yapılmayan bir süreçtir. Geçmişteki Bilgibanka süreçlerinin kayıt altına alındığı kayda değer bir değeri olan modası geçmiş kayıtların bir parçası olarak tutuluyorlar. Bu sayfalar genellikle {{historical}}, {{superseded}} veya {{dormant}} şablonlarıyla işaretlenir. Daha fazla bilgi için bkz. TARİHSEL.