Bursa

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Bursa Resimleri
Bursa Şehir Merkezi Yukardan Görünüm 2011
Tophane'den Bursa'nın genel görüntüsü
Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu
Osmangazi Bursa ve Stari Grad-Saraybosna arasındaki kardeşlik Çeşmesi
İvazpaşa Çarşısı
Eski Bakırcılar Kapalı Çarşısı in Bursa
Uzun Çarşı
Gazi Mustafa Kemal Heykeli
Orhan Gazi Türbesi
Bursa Atatürk Stadı ve şehrin batı yakası
Bursa Botanik Parkı'ndan harika bir görüntü.
Resimlerin Devamı
Bursa Kalesi Tophane
Türbeler
Şehir Merkezinden Görünüm
Nasrettin Hoca Heykeli Yenişehir, Bursa,
Osmanlı Evi
Fofaş Fabrikası
Zafer Plaza

Modern Bursa

Bursa, Bursa ili'nin merkez ilçesidir. Türkiye’nin kuzeybatısında ve Marmara Denizi’nin güneydoğusunda yer alır. Doğuda Bilecik, Adapazarı, kuzeyde İzmit, Yalova, İstanbul ve Marmara Denizi, güneyde Eskişehir, Kütahya, batıda Balıkesir illeriyle çevrilidir. Toplam 11 bin 027 kilometrekarelik alana sahip olan Bursa’nın 17 ilçesi (Büyükorhan, Gemlik, Gürsu, Harmancık, İnegöl, İznik, Karacabey, Keles, Kestel, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi, Yenişehir, Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım), 230 beldesi ve 659 köy yerleşimi vardır.Tüm tarihi kültürel değerlerinin yanı sıra Bursa, Türkiye’nin ve Avrupa’nın en modern şehirlerinden birisidir. Türkiye’nin en büyüğü olan Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi, Uludağ Üniversitesi, Avrupa’nın en modern sebze hali, modern alışveriş ve eğlence merkezleri ile Bursa her dönem olduğu gibi bugünde Türkiye’nin öncü illerinin başında yer alır. Çevre yönetimi, ulusal ve uluslararası festivaller, sempozyum ve kongreler, tarihe mal olmuş isimler Bursa’yı çok özel bir yere taşır.

Tarihçe

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Bursa’da tarih, her bir yeni buluntuyla binlerce yıl[1] eskiye götürülüyor. Bursa ve civarında M.Ö. 5000’li yıllardan itibaren çeşitli yerleşimlerin olduğu biliniyor (Ilıpınar). Nilüfer bölgesinde Akçalar Aktopraklık mevkiinde yapılan arkeolojik kazı çalışmalarında da tarih öncesi döneme ait ilk çiftçi topluluklarının yaşam izlerine rastlanmıştır. Bu bölgenin ‘M.Ö. 6300’ yıllarından M.S. 2. yüzyıla kadar iskân edildiği anlaşılmaktadır. Aktopraklık özellikle ilk çiftçi toplulukların ortaya çıkışı ve Anadolu’dan Avrupa’ya yayılımı konusunda kritik bir öneme sahiptir. Fakat yöreye ait kesin bilgiler M.Ö. 7. yüzyıla dayanmaktadır. Apemeia (Mudanya) ve Kios (Gemlik) iskeleleri bu dönemde oluşmuştur. M.Ö.7. yüzyıldan sonra bölgeye Bithynler göç ettiğinden buraya Bitinya adı verilmiştir. Antik kaynaklar Bursa’nın kurucusunu I. Prusias (M.Ö. 232-192) olarak göstermektedir. Bugünkü Hisar içinde bir pazar yeri olarak kurulan Bursa, Roma çağında Prusa ad Oliympium (Olympos Bursası) adını alır. İmparator Justiniaus (527-565) zamanında Pythia’da (Çekirge’de) yeni hamamlar yaptırılmıştır. Prusa (Bursa) ‘1204-1261’ yılları arasında Nikaia’a (İznik’e) bağlı sönük bir tekfurluktur. Türklerin Bursa bölgesine ilk kez 1081 yılından sonra geldikleri bilinmektedir.

İznik, 1075-1096 yıllarında Anadolu Selçuklu Devleti’nin başkentliğini yapmıştır. 1096 yılında ise bölge Haçlıların eline geçer. 1204 yılında Theodor Laskaris’in kurduğu İznik Bizans’ı, varlığını 1261 yılına kadar sürdürdükten sonra Bursa yeniden imparatorluk topraklarına katılır. Bursa tarihteki asıl gelişimini Türklerin bölgeye yerleşmesi ve kenti devlet merkezi yapması sonucu göstermiştir. 27 Temmuz 1302 yılında Yalova’da Bizans İmparatorluk kuvvetlerini yenen Osman Gazi bir yıl sonra Yenişehir Ovası çıkışında üzerine gelen Tekfurları da dağıtınca Bursa ve çevresi Türkmenlere açılmıştır. Aynı yıl Kestel ve Kite Ovası (Ürünlü ve çevresi) fethedilerek bölge şenlendirilmiş, Bursa kuşatılmıştır. Bu sırada Osman Gazi, Balabancık ve Gazi Aktimur Hisarlarını inşa ettirmiştir. 1321’de Mudanya, Gemlik ve Orhaneli Osmanlı topraklarına katılmıştır. 6 Nisan 1326’da Osman Gazi’nin oğlu Orhan Bey tarafından Bursa fethedilmiştir.

Osmanlı Devleti

Orhan Gazi (1326-1362) fetihten sonra ilk Osmanlı parasını Bursa’da bastırmış ve kenti Osmanlı Devleti’nin ilk başkenti yapmıştır. Bursa fethedildiği sırada, surlarla çevrili dört kapılı hisar içinden ibaret küçük bir şehirdi. Önce surların içi imar edilerek hamamlar, medreseler, camiler inşa edildi. Artan nüfus ve çevresel üretimin pazar ihtiyacı üzerine Orhan Gazi, şehri hisarın dışına çıkararak Orhan Gazi Külliyesi’ni ve Tahte-l kale (Tahtakale) semtini kurdu. Orta Anadolu’dan gelen Türkmen aileler ve özellikle Ahiler kente yerleştirildi. Bu arada kenti bir kültür merkezi haline getiren sanatkarlar, ulema ve özellikle tasavvuf erbabı da Bursa’ya nitelik kazandırdılar. Orhan Gazi’nin vefatından sonra devletin başına geçen Murad Hüdavendigar (1362-1389) şehri batıya, Çekirge’ye doğru genişletmiştir. Çekirge’de yaptırdığı külliye, üst katı medrese olarak kullanılan cami, imaret, hamam ve türbeden oluşuyordu.

Sultan I. Murad 1363 yılında başkenti Edirne’ye taşısa da Bursa’nın “payitaht” olma özelliği devam etmiştir. Balkanlardaki gelişmeler sırasında Edirne geçici merkez olarak kullanılmıştır. Bursa’da en büyük gelişme Sultan Yıldırım Bayezid (1389-1402) zamanında gerçekleşmiştir. 1399 yılında Ulu Cami inşa edilmiş, Yıldırım Külliyesi ile şehrin doğu tarafı da imar edilmeye başlamıştır. 1402 yılındaki Ankara Savaşı’nda Sultan Yıldırım Bayezid’ın yenilmesi üzerine Bursa Timur’un eline geçmiş, şehir tahrip edilmiştir. 1402- 1413 yılları Osmanlı tarihinde “Fetret Devri” olup taht kavgaları ile geçmiştir.

Bu dönemde Mehmet Çelebi Amasya’da, İsa Çelebi Balıkesir ve Bursa çevresinde, Süleyman Çelebi Trakya’da kendi hükümdarlıklarını ilan etmiş, sonunda Çelebi Mehmed (1413-1421) sultan olmuştur. Yeşil Cami ve yanındaki medrese, hamam, imaret ve Bursa’nın simgesi olan Yeşil Türbe de bu devirde yapılmıştır. II. Murad döneminde (1421-1451) oluşan Muradiye semtinde yaptırılan külliye zamanla türbeler bölgesi halini almıştır. Fatih Sultan Mehmed’in, İstanbul’u fethetmesinden sonra başkentin İstanbul’a taşınmasına rağmen Bursa’ya olan ilgi tamamen bitmemiştir. Bursa 17. yüzyıl kayıtlarında bile “Daru’s-saltanat-ı Kadime” (eski payitaht) olarak geçer.Osmanlı’yı kuran şehir Bursa’da günümüzde ilk altı padişahın türbesi vardır. Tophane’de Osman Gazi ve Orhan Gazi, Çekirge’de Sultan Murad Hüdavendigar, Yıldırım’da Sultan Yıldırım Bayezid, Yeşil’de Sultan Çelebi Mehmed, Muradiye’de Sultan II. Murad’ın türbeleri bulunmaktadır.

Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk 200 yıllık döneminde Bursa kısa zamanda büyük gelişmeler göstermiştir. 15. yüzyıldan itibaren ipek ve baharat ticaretinin merkezi olan Bursa’da Sultan II. Bayezid devrinde Koza Han ve Pirinç Hanı, Kanuni Sultan Süleyman devrinde Yeni Kaplıca gibi eserler yapılmıştır. Bursa, medreseleri ile bilim ve kültürün, güçlü ekonomisiyle de ticaretin merkezi olmuştur. Başkentin önce Edirne’ye sonra İstanbul’a taşınması Bursa’yı bir nebze olsun geri plana atsa da, 19. yüzyılda da Osmanlı İmparatorluğu’nun gözde kentlerinden olmaya devam etmiştir. Sultan Abdülmecid’in 1814 yılında Bursa ‘yı ziyaretinden sonra kentte imar faaliyetleri de artmıştır. Bursa imparatorluğun son yıllarında bir müddet Hüdavendigar Vilayeti’nin merkezliğini de yapmıştır.

I. Dünya Savaşı’ndaki yoksulluk ve sıkıntıdan nasibini alan kent, 8 Temmuz 1920’de Yunanlılar tarafından işgal edilmiştir. Bursa’nın işgali Türkiye Büyük Millet Meclisi’de büyük üzüntüyle karşılanmış ve meclis kürsüsü bir puşide-i siyah (siyah örtü) ile örtülmüştür. Bu kara örtü Bursa’nın işgal altında kaldığı iki yıl, iki ay ve iki gün süresince kürsüden indirilmemiştir. 1922 Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nde Yunan ordusunun bozguna uğrayıp Anadolu’yu terk etmesinin ardından 10 Eylül gecesi 3. kolordu askerleri kente girerek 11 Eylül günü Bursa’yı Yunan işgalinden kurtarır. Yunanlıların çok büyük tahribat yaparak çıktığı Bursa zamanla yaralarını sararak Cumhuriyet devrinin önemli sanayi şehirlerinden biri olmuştur.Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet döneminde 18 kez Bursa’yı ziyaret etmiştir. 17 Ekim 1922 tarihindeki ilk ziyaretini de Gazi Başkomutan olarak İsmet Paşa, Kazım Karabekir Paşa ve Fevzi Paşa ile 12 gün Bursa’da kalmışlardır.

Coğrafya

Bursa, Bursa ili'nin merkez ilçesidir. Türkiye’nin kuzeybatısında ve Marmara Denizi’nin güneydoğusunda yer alır. Doğuda Bilecik, Adapazarı, kuzeyde İzmit, Yalova, İstanbul ve Marmara Denizi, güneyde Eskişehir, Kütahya, batıda Balıkesir illeriyle çevrilidir. Toplam 11 bin 027 kilometrekarelik alana sahip olan Bursa’nın 17 ilçesi (Büyükorhan, Gemlik, Gürsu, Harmancık, İnegöl, İznik, Karacabey, Keles, Kestel, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi, Yenişehir, Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım), 230 beldesi ve 659 köy yerleşimi vardır.Kuzeyde Marmara Denizi 135 kilometrelik bir kıyı şeridi oluşturmaktadır. Kentin 2007 yılı sayım sonuçlarına göre nüfusu 2.439.876’dır. Karacabey, Orhangazi, İznik, İnegöl, Bursa, Yenişehir gibi ovaları; plato ve yüksek olmayan dağları, Uluabat ve İznik gölleri ve diğer göletleri; Nilüfer, Deliçay, Göksu; Kemalpaşa Çayı gibi akarsuları ile zengin bir bitki örtüsüne sahiptir. Toplam alanın yüzde 17’si ovalarla kaplıdır. Yine batı Anadolu’nun en yüksek dağı olan Uludağ (2543 m) Bursa sınırları içerisindedir. Denizden yüksekliği 155 metre olan Bursa, genelde ılıman bir iklime sahiptir. Ancak, iklim bölgelere göre de değişiklik göstermektedir. Kuzeyde Marmara Denizi’nin yumuşak ve ılık iklimine karşılık güneyde Uludağ’ın sert iklimi ile karşılaşılmaktadır. Şehrin en sıcak ayları Temmuz - Eylül, en soğuk ayları ise Şubat - Mart’tır.

İklim

Genelde ılıman bir iklime sahiptir. Ancak, iklim bölgelere göre de değişiklik göstermektedir. Kuzeyde Marmara Denizinin yumuşak ve ılık iklimine karşılık güneyde Uludağ'ın sert iklimi ile karşılaşılmaktadır. İlin en sıcak ayları Temmuz - Eylül, en soğuk ayları ise Şubat - Mart'tır. 52 yıllık gözlem süresi itibarı ile yıllık ortalama yağış miktarı 70,6 cm.dir. İlde ortalama nispi nem % 69 civarındadır.

Bursa İçin İklim Verileri
Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Yıl
Ortalama en yüksek sıcaklık °C (°F) 25.2 26.9 30.6 34.6 35.9 41.3 43.8 41.2 38.9 37.3 28.5 27.3 43,8
Ortalama Sıcaklık°C (°F) 9.6 10.7 13.8 18.9 23.8 28.5 30.8 30.7 27.0 21.6 15.9 11.2 20.21
En Düşük Sıcaklık °C (°F) 1.6 2.1 3.7 7.3 11.2 15.1 17.4 17.3 13.6 10.1 5.7 3.3 9.03
En Düşük Soguk °C (°F) −11.8 −16.4 −8 −3.1 1.6 5.2 9.6 10.1 5.0 0.2 −4.4 −8.4 −16,4
Yağış ‘Metrekareye’ mm (inches) 79.5
(3.13)
72.2
(2.843)
66.8
(2.63)
65.6
(2.583)
44.6
(1.756)
34.6
(1.362)
17.7
(0.697)
18.9
(0.744)
43.2
(1.701)
75.3
(2.965)
83.2
(3.276)
100.9
(3.972)
702,5
(27,657)
nem 75 75 75 72 72 67 65 65 67 73 75 76 71,4
Ortalama yağmurlu günler 13.9 13.0 12.5 11.8 8.2 6.0 3.4 3.8 5.8 9.7 11.4 14.0 113,5
Avg. snowy days 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 14
Aylık ortalama güneş Göreme süresi 96.1 89.6 130.2 168 251.1 303 334.8 306.9 234 167.4 120 89.9 2.291
Kaynak: Türkiye Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü [2]

Nufus

2000 yılı nüfus[3] sayımı sonuçlarına göre; Türkiye nüfusunun yüzde 3,13 kadarının yaşadığı Bursa ili en fazla nüfus artışı olan illerden biridir.Türkiye’de 18,28 olan nüfus artış hızı Bursa ilinde binde 27,74’dir. Bursa´da kilometrekareye düşen kişi sayısı 234 olup, Türkiye ortalaması ise 92’dir. İl nüfusunun %76,7 bölümü kentlerde, % 23,3 bölümü ise köylerde yaşayan nüfusu oluşturmaktadır. Şehir nüfusu 1.979.999, Büyükşehir nüfusu 1.817.777, köy nüfusu ise 459.877’dir.Bursa genelinde erkek nüfus: 1.218.749, kadın nüfus ise 1.221.127’dir.2000 yılı verilerine göre, 2007 yılı nüfusunu değerlendirdiğimizde, Bursa’nın merkez ilçelerini oluşturan Nilüfer’de % 40, Osmangazi’de %14, Yıldırım’da % 19, Gürsu’da % 78, Mudanya’da ise % 15 oranında nüfus artışı olduğu görülmektedir.Büyükorhan ilçesinde % 15, Harmancık’ta % 20 ve Keles’te % 15 oranında nüfusun azaldığı ortaya çıkmıştır. Türkiye genelindeki 98064 yabancı uyruklu kişiden 11495´i Bursa´da ikamet etmektedir. (İstanbul(42.228), Bursa (11.495), Ankara (7.166),İzmir (6.707), Antalya (6.343)Bu arada Bursa´nın 2020 yılı nüfusu 5.57 Milyon tahmin edilmektedir

Bursa Nüfus Bilgileri
Bursa 2000 Yılı 2007 Yılı
Toplam Nüfus 2.125.140 2.439.876
Şehir Nüfusu 1.630.940 1.979.999
Büyükşehir Nüfusu 1.194.687 1.817.777
Köy Nüfusu 494.200 459.877
İlçelere göre nüfus
Osmangazi 629.702 736.034
Yıldırım 479.607 575.450
Nilüfer 178.759 251.344
Gemlik 88.690 98.085
Mudanya 53.934 62.369
Gürsu 28.000 50.039
Kestel 44.194 44.456
İnegöl 181.169 208.314
M.Kemalpaşa 100.705 102.000
Karacabey 76.887 79.115
Orhangazi 68.976 73.633
İznik 44.690 44.514
Yenişehir 54.567 51.227
Orhaneli 30.486 24.798
Keles 18.639 15.959
Büyükorhan 16.692 14.199
Harmancık 9.983 8.340
TOPLAM 2.148.153 2.439.876

Ekonomi

Üretim

Cumhuriyet dönemiyle birlikte sanayileşmenin ve üretimin merkezi haline gelen Bursa, var olan ticaret geleneğini de geliştirerek bugünlere aktarmayı başarmış bir şehirdir. Aralarında Türkiye’nin ilk organize sanayi bölgesinin de yer aldığı 13 sanayi, 19 küçük sanayi bölgesine sahip olan kent, 1 serbest bölge ve yine sanayie hizmet veren bir de teknoloji geliştirme merkezine sahiptir. Türkiye’nin ikinci büyük ihracatçı birliklerine sahip olan Bursa’da üretim tekstil, otomotiv, otomotiv yan sanayi, hazır giyim, konfeksiyon, makine ve metal sanayii, kuru-yaş ve dondurulmuş gıda, tarım ve hizmet sektöründe yoğunlaşmıştır. Türkiye’nin en önemli otomotiv fabrikaları Bursa’da yer almaktadır. Maliye Bakanlığı’nın 2008 yılı verilerine göre Bursa, ülke ekonomisine sağladığı bütçe gelirleri açısından İstanbul, Ankara, Kocaeli ve İzmir’den sonra 5. sırada yer almaktadır. İşyeri ve çalışan sayılarına göre Bursa, Marmara Bölgesi’nde İstanbul’dan sonra 2. sırada bulunmaktadır. Türkiye’de kişi başına yurt içi gelir ortalaması 12.119 ABD dolar iken Bursa’da kişi başına yurt içi gelir ortalaması 2007 yılında 15.948 ABD dolar olarak hesaplanmıştır.

Tarım

Bursa verimli ovalarıyla da ülke tarımında çok önemli bir yere sahiptir. Hemen hemen her türlü meyve ve sebzenin yüksek kalitede üretildiği Bursa’da, tarım ürünleri hem iç piyasa hem de ihracatın gözdesi durumundadır. Bursa kara inciri, şeftali, kiraz, çilek, kestane, elma başta olmak üzere, Bursa’da üretilen meyvelerin büyük bir bölümü ihraç edilmektedir. Son yıllarda uygulanan projelerle özellikle dağ yöresi olarak adlandırılan Harmancık, Büyükorhan, Orhaneli ve Keles yöresi ile Karacabey, Mustafakemalpaşa, Yenişehir ve İznik’te hayvancılıkta da önemli bir atılım sağlanmıştır. Bursa doğal kaynaklarıyla eşsiz bir coğrafya üzerine kuruludur. Asırlardır ayakta duran İnkaya Çınarı, Kavaklı Çınar, Koğukçınar, Ağlayan Çınar gibi onlarca doğal abide, Ayvaini ve Oylat gibi mağaraları, Saidabat ve Suuçtu şelaleleri kentin dört yanında ziyaretçilerini yüzyıllardır büyülemeye devam etmektedir.

Ulaşım

Bursa kara, hava ve deniz yolu ile diğer kentlere bağlanmaktadır. Kentin karayolu ile 3 farklı giriş ve çıkışı bulunmaktadır. Doğu yönünde Ankara, Eskişehir, batı yönünde İzmir ve kuzey yönünde ise Yalova ve İstanbul kentlerine bağlanmaktadır. 2000’li yılların başında bir bölümü yapılan Bursa çevreyolu kent trafiğinde önemli bir rahatlama sağlarken, Körfez Geçiş Köprüsü ve İzmir bağlantısının yapılmasıyla birlikte otoyolun önümüzdeki dönemde tamamlanması beklenmektedir. Bursa’da halen biri faal durumda iki havaalanı bulunmaktadır. Yenişehir Uluslararası Havaalanı yurtiçi ve yurtdışı yolcu ve kargo taşımacılığına açıktır. Bursa Havaalanı ise ulaşıma kapalıdır. Bursa Güzelyalı Feribot İskelesi ve Gemlik Limanı ile deniz ulaşımına da sahip bir kenttir. Hızlı feribot ve deniz otobüsü ile İstanbul’a ulaşmak mümkündür. Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali kentin kuzey girişinde yer almaktadır ve çevre yolu ile bağlantılıdır. Kent içi toplu ulaşımda ise otobüs, minibüs ve raylı sistem kullanılmaktadır.

İnanç

Farklı dinlerin yüzyıllar boyu yan yana hüküm sürdüğü, medeniyetlerin komşuluk ettiği Bursa’da, müslümanlar, yahudiler ve hıristiyanlar kendilerinden bir şeyler bulur, atalarından kalan hatıralara dokunmanın hazzını yaşar. Bursa, müslümanlar için evliyalar şehri olarak adlandırılır. Bursa’nın ilçesi olan İznik Hristiyanlar için 3. kutsal kenttir. Medeniyetlere beşiklik eden, 3 imparatorluğun merkezi olan Bursa’da gezginler; kiliseler, medreseler, sinegoglar, külliyeler, camiler, kaleler kısacası tarihte yaşanmış ne varsa onu görür ve yaşar. Osmanlı İmparatorluğu’na hükmetmiş 6 padişahın ebedi istirahata çekildiği Bursa, padişahlar ve evliyalar şehri olarak da adlandırılır

Eğitim

Üniversiteler

 • Uludağ Üniversitesi; 1982 yılında adı resmen Uludağ Üniversitesi olan, Bursa'nın ilk ve tek üniversitesi olma özelliğiyle birlikte Türkiye'nin önde gelen eğitim kurumlarından biri. Üniversiteye araç ile 5 dakika uzaklıktaki Görükle yerleşimi, barındırdığı çeşitli seçenekler sunan çok sayıda apart, özel yurt ve özellikle öğrenci odaklı kiralık daireler ile ideal konaklama merkezidir.
 • Bursa Teknik Üniversitesi yasal olarak kabul edilmiştir. Kestel'de kurulacak olan üniversitenin binaları yapımı sonlanana dek Büyükşehir belediyesinin uygun gördüğü yerlerde hizmet verecektir. Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi, Denizcilik Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Orman Fakültesi, İletişim Fakültesi ile Sanat ve Tasarım Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsü'nden oluşan bölümler planlanmıştır.
 • Bursa Orhangazi Üniversitesi Bursa'nın ilk vakıf üniversitesidir. 2012-2013 eğitim-öğretim yılında öğrenci kabulüne başlayacaktır.Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu vardır. Fabrika-i Hümayun adlı eski ipek fabrikasında hizmet vermektedir.
 • Okan Üniversitesi Bursa Sürekli Eğitim Merkezi

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları

Liste Uzun Olduğundan Bursa,daki İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Listesine Bakınız..

Medya

Yerel televizyon kanalları

 • Olay TV
 • ASTV
 • Line TV
 • Bursa TV
 • Bursaspor TV
 • Köy TV
 • Kanal 16 (İnegöl)
 • Süper Kanal TV (İnegöl)

Yerel gazeteler

 • OLAY GAZETESİ
 • BURSA HAKİMİYET
 • BURSA HABER
 • KENT
 • BURSA MEYDAN
 • BURSA GERÇEK GAZETESİ
 • GAZETE AVRUPA
 • GAZETE BURSA

Yerel radyo kanalları

 • 88.3 Gerçek FM
 • 88.5 Radyo 24
 • 89.0 Radyo NİDA
 • 89.5 Radyo Şampiyon
 • 90.5 Olay FM
 • 91.5 Radyo Şimşek
 • 91.7 Uludağ FM
 • 92.6 Radyo Aktif
 • 93.4 Bursa Doğuş FM
 • 94.2 Bursa FM
 • 94.4 Radyo Türk
 • 95.4 Radyo Sır
 • 96.3 Radyo 16
 • 99.1 Radio Line
 • 99.3 Radyo Vizyon
 • 100.9 Radyo Pozitif
 • 101.6 Bursa Polis Radyosu
 • 101.9 Radyo Jet
 • 103.3 Rahmet FM
 • 103.7 Radyo Maksimum
 • 104.3 Bursa Karadeniz FM
 • 105.3 Radyo Venüs
 • 105.5 Radyo EN Bursa
 • 106.5 Radyo Park
 • 106.7 Radyo Davet
 • 107.1 Radyo Poyraz
 • 107.3 Bursa Gül FM
 • 107.9 Bursa Gonca FM

Sağlık

Bursa sağlık açısından çok gelişmiş bir şehirdir. Çok sayıda özel ve devlet hastanesi barındırır. Hastanelerden bazıları aşağıdadır.

Merkezdeki Devlet Hastaneleri

 • Bursa Devlet Hastanesi
 • Çekirge Devlet Hastanesi
 • Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Prof.Dr. T. Akyol Göğüs Hastalıkları Hastanesi
 • Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi
 • Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
 • Zübeyde Hanım Doğumevi
 • Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi
 • Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Duaçınarı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
 • Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Özel Sağlık Kuruluşları

 • Bursa Medical Park Hastanesi
 • Bursa Acıbadem Hastanesi
 • Bursa Psikiyatri Dal Merkezi
 • Konur Cerrahi Tıp Merkezi
 • Bursa Vatan Hastanesi
 • Esteticare
 • Estetik Cerrahi Merkezi
 • Pembemavi Kadın Doğum Merkezi
 • Yeni Gün Özel Rehabilitasyon ve Tıp Merkezi
 • Esentepe Tıp Merkezi
 • Setbaşı Tıp Merkezi
 • Mar-Tıp Marmara Tıbbı Görüntüleme Merkezi
 • Bursim Nükleer Tıp Tanı Ve Tedavi Merkezi
 • Dentatürk Diş Hastanesi
 • Çocuk Sağlığı Merkezi
 • Rentıp İhsaniye Tıp merkezi
 • Rentıp Tüp Bebek Merkezi
 • Mamer Cerrahi Merkezi
 • Jimer Kadın Hastalıkları Hastanesi
 • Hayat Hastanesi
 • Bahar Hastanesi
 • Doruk Tıp Merkezi
 • Yıldırım Göz Merkezi
 • Bahar Göz Merkezi
 • Özel Nilüfer Can Diyaliz Merkezi
 • İnegöl Özel MEDİCE Hastanesi
 • İnegöl Acıbadem Hastanesi
 • Medicabil Hastanesi
 • Bursa Memleket Hastanesi
 • Konur Hastanesi

Kardeş Şehirler[4]

 • Denizli Türkiye
 • Lefkoşa, KKTC
 • Üsküp, Makedonya
 • Tiran, Arnavutluk
 • Sofya, Bulgaristan
 • Kulmbach, Almanya
 • Anshan, Çin
 • Herzliya, İsrail
 • Oulu, Finlandiya
 • Van, Türkiye
 • Plevne, Bulgaristan
 • Vinnitsa, Ukrayna
 • Gence, Azerbaycan
 • Multan, Pakistan
 • Kosice, Slovakya
 • Ceadîr-Lunga, Moldova

Kaynakça