Elâzığ

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Elâzığ Resimleri
Elazığ,dan Bir Görüntü
Havaalanı Giriş Kapaısı
öğretmenevinden Bir Kare
Hazarbaba Kayak Merkezi
Harput Kalesi
Hazar Gölü

Elazığ ili Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesinin güneybatısında, Yukarı Fırat Bölümünde yer almaktadır.

Tarihçe

Doğu Anadolu Bölgesini batıya bağlayan yolların kavşak noktasında bulunmaktadır. İl Sınırları içindeki en önemli akarsu Fırat ve kollarıdır. 86 Km2[2] yüzölçümü olan Hazar Gölü, İl merkezine 30 Km. mesafededir. İl Keban, Karakaya, Kralkızı ve Özlüce gibi baraj gölleri ile çevrilidir. Harput ve yöresi, Anadolu'nun en eski yerleşme birimlerinden biridir. Nitekim, Fırat Irmağı'nın çizdiği büyük yay içinde, sulak ve verimli bir ova üzerinde bulunması, doğal kaya sığınakları, kara ve su hayvanlarının bolluğu nedeniyle yöre, Paleolotik (Yontma Taş Devri M.Ö. 10.000) dönemden beri, yerleşme alanıdır. Elazığ ve yöresinin yazılı tarihinin Hitit tabletlerindeki bilgilerle aydınlatıldığı görülmektedir. ‘M.Ö. 2000’'lerde yörenin İşuva adıyla anıldığı belirlenmiştir. M.Ö. 12. 7. yüzyıllar arasında yöreye merkezi Van (Tuşpa) olan Urartular hakim olmuştur.

Urartu dönemi ile ilgili olarak, Harput Kalesi başta olmak üzere, Altınova Norşuntepe'de ortaya çıkarılan Urartu yerleşmesi, Palu Kalesi, Karakoçan (Bağın) ve İzoli (Kuşsarayı)'ndaki çivi yazılı kitabeler yöredeki Urartu hakimiyetini açıkça ortaya koymuştur. Daha sonra bölgede Medler, Persler, Romalılar, Bizanslılar ve Arapların değişik dönemlerde egemen oldukları görülmektedir. Büyük Selçuklu hakimiyetinin Anadolu'ya kayması ile Harput'un Türk Yurdu olmasında en önemli savaşın Malazgirt Meydan Muharebesi olduğuna şüphe yoktur. 1085 yılında Çubuk Bey tarafından fethedilen Harput'ta Çubukoğulları Beyliği kurulmuştur. Türkler tarafından alınmasına kadar sadece müstahkem bir kale hüviyetinde kalan Harput, Türklerle beraber büyüyen bir şehir haline gelmiştir.

Çubukoğulları Beyliği'nin ömrü uzun sürmemiş, 1110 yılında Artuklu Belek Behram Harput ve yöresini ele geçirerek Artukoğulları dönemini başlatmıştır. Belek Gazi, Haçlı seferlerine karşı büyük mücadeleler vermiştir. Artuklu hanedanına, 1234 yılında I. Alaaddin Keykubad tarafından son verilmiş, Harput bu tarihten itibaren Türkiye Selçuklu Devleti'nin hakimiyeti altına girmiştir.

Kösedağ Savaşı'ndan sonra Harput, 1243'te İlhanlılar tarafından zaptedilmiş, 1363'te Dulkadiroğullarının, 1465'te Akkoyunluların ve nihayet Çaldıran Savaşı'ndan sonra 1516 yılında Osmanlıların eline geçmiştir. Coğrafi konumu itibariyle tarihin hemen her döneminde önemli bir yerleşim merkezi olan Harput, 1834'te doğu eyaletlerini ıslah etmek üzere görevlendirilen Reşid Mehmed Paşa, ovada yer alan Agavat Mezrası'nı merkez haline getirince, Elazığ Vilayeti'nin merkezi buraya taşınmıştır. Yeni kurulan şehir önceleri eyalet ve bilahare vilayet merkezi olmuş, bir ara Diyarbakır Vilayeti'ne bağlı bir sancak haline gelmiştir. 1875'te müstakil mutasarrıflık, 1879'da tekrar vilayet olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında Malatya ve Dersim sancakları da buraya bağlanmış, 1921'de bu iki sancak Elazığ'dan ayrılmıştır.

Etimoloji

Elâzığ ili, MÖ 3000'li[3] yıllarda kurulduğu sanılan, Harput kentinin oradaki devamıdır. Bu nedenle yıllarca Harput denmiştir. Büyük Selçuklu hakimiyetinin Anadolu'ya kayması ile Harput'un Türk yurdu olmasında en önemli savaşın Malazgirt Meydan Muharebesi olduğuna şüphe yoktur. Nitekim Harput ve çevresi Malazgirt muharebesinden sonra Türklerin eline geçmiş olup yörede Büyük Selçuklu Devleti'ne bağlı olarak Çubukoğulları Beyliği kurulmuştur (1085). Harput'un Türkler tarafından alınmasına kadar sadece müstahkem bir kale hüviyetinde kalan bu yer Türklerle beraber büyüyen bir şehir haline gelmiştir. Çubukoğulları Beyliği'nin ömrü uzun sürmemiş (1110) yılında Artukoğulları dönemini başlatmıştır. Bir müddet sonra Harput Artukluları diye bilinen bağımsız bir beylik kurulmuştur. Harput, (1230) yılında Moğolların eline geçmiş (1234) yılından itibaren ise Anadolu Selçuklu Devleti'nin hakimiyeti altına girmiştir.

(1507) yılında Safevilerin eline geçen Harput, 1515 yılında ise Çaldıran zaferinden sonra Osmanlı hakimiyetine girmiştir (1516). Mezra denilen bugünkü yerleşim yerine 1834'de taşınan Elâzığ'a 1862 yılında Sultan Abdulaziz'in tahta çıkışının 5. yılında Hacı Ahmet İzzet Paşa devrinde buraya tayin edilen Vali İsmail Paşa'nın teklifi ile Mamuret-ül Aziz ismi verilmiştir. Fakat telaffuzu güç olduğundan halk arasında kısaca El'aziz olarak söylenegelmiştir. Zaman içinde bölgeye eyalet merkezliği yapan şehre 1937 yılında Atatürk tarafından tahıl ambarı bolluk ve bereket anlamına gelen El'azık adı verilmiş olup, zamanla Türkçe ses uyumuna uygunluğu ve söyleniş kolaylığı nedeniyle Elâzığ olarak kullanılır olmuştur.

Coğrafya

Elâzığ ili, Doğu Anadolu Bölgesi'nin güneybatısında, Yukarı Fırat Bölümü'nde yer almaktadır. 9153 km²yi bulan yüzölçümü ile Türkiye topraklarının %0,12’sini oluşturmaktadır. 40 0 21’ ile 380 30’ doğu boylamları, 38 0 17’ ile 39 0 11’ kuzey enlemleri arasında kalan il, doğudan Bingöl, kuzeyden (Keban Baraj Gölü aracılığı ile) Tunceli, batı ve güney batıdan (Karakaya Baraj Gölü aracılığıyla) Malatya, güneyden ise Diyarbakır illerinin arazileri ile çevrilidir. İl, merkez ilçe ile birlikte 11 ilçe, 537 köy ve 709 mezra yerleşmesinden oluşmaktadır.İl Sınırları içindeki en önemli akarsu Fırat ve kollarıdır. 86 Km2 yüzölçümü olan Hazar Gölü, İl merkezine 30 Km. mesafededir. Ayrıca İlimiz Keban, Karakaya, Kralkızı ve Özlüce gibi önemli baraj gölleri ile çevrilidir.

İklim

Geçmişte karasal iklimin hüküm sürdüğü Elazığ, yapılan ve yapılmakta olan barajların etkisi ile ılıman bir iklime geçiş yapmıştır. Bu sürecin sonucunda özellikle önceleri çok soğuk ve yoğun kar yağışlı geçen kışlar nispeten daha ılıman geçmektedir. Elazığ, toprağı verimli bir ovaya kurulmuştur.

Elâzığ İçin İklim Verileri
Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Yıl
Ortalama en yüksek sıcaklık °C (°F) 12.4 17.3 26.4 32.2 34.4 38.4 42.2 41.2 37.8 31.7 21.8 19.6 42,2
Ortalama Sıcaklık°C (°F) 2.8 5.0 11.3 17.8 23.6 29.6 34.3 34.1 29.4 21.7 12.4 5.3 18.94
En Düşük Sıcaklık °C (°F) −4 −3.1 1.1 6.4 10.5 15.0 19.3 18.9 14.2 8.9 2.7 −1.3 7.38
En Düşük Soguk °C (°F) −16.5 −19.4 −17 −5.8 0
(32)
6.7 6.7 11.0 1.0 −1.5 −15.2 −17.7 −19,4
Yağış ‘Metrekareye’ mm (inches) 37.4
(1.472)
39.1
(1.539)
50.7
(1.996)
64.9
(2.555)
49.5
(1.949)
12.9
(0.508)
3.3
(0.13)
1.2
(0.047)
8.6
(0.339)
44.4
(1.748)
46.1
(1.815)
42.2
(1.661)
400,3
(15,76)
Ortalama yağmurlu günler 11.5 11.4 12.0 12.4 10.7 4.2 1.2 0.7 2.2 7.4 9.3 11.6 94,6
Aylık ortalama güneş Göreme süresi 89.9 112 173.6 207 288.3 354 387.5 365.8 300 223.2 144 77.5 2.722,8
Kaynak: Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü [1]


Hazar Gölü

Elazığ'a 22 km. Uzaklıkta, Elazığ Diyarbakır karayolu güzergahında olup, Hazarbaba ve Mastar dağları arasına sıkışmış tektonik bir göldür.Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin kendine has plajları olan su sporları ve balık avcılığı yapılan en önemli gölüdür. Uzunluğu 22 km., genişliği 5-6 km. olan göl, günün her saatinde değişik görünüm kazanarak mavinin ve yeşilin her tonunu gösterir. Suyu berrak, sodasız ve tuzsuzdur. Bakınız Hazar Gölü Maddesi ..

Nüfus

Nüfusun 392.722’si şehirlerde yaşarken, 157.945’i belde ve köylerde yaşamaktadır. Şehirde yaşayanların oranı % 71,3, köyde yaşayanların oranı % 28,7'dir. Elazığ’da yapılan en eski nüfus sayımı, 1927 yılında yapılan genel nüfus sayımı olup, 1927 yılı nüfusu 213.531’[4]dir. TUİK’in ülke genelinde yürütmekte olduğu Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) çalışmaları kapsamında yapılan adrese dayalı tespit ve eşleştirme çalışmaları sonuçlarına göre 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle Türkiye nüfusu 71.517.100 kişi olup bunun 547.562 kişisi Elazığ’da ikamet etmektedir.

Elazığ İlçelere göre il/ilçe merkezi ve belde/köy nüfusu - 2011 Verileri  
İl/İlçe merkezi Belde/Köy Toplam
Elazığ Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın
Merkez  341.220  170.385  170.835  59.420  29.037  30.383  400.640  199.422  201.218
Ağın  1.751  839  912  1.050  488  562  2.801  1.327  1.474
Alacakaya  2.363  1.201  1.162  5.154  2.593  2.561  7.517  3.794  3.723
Arıcak  3.096  1.564  1.532  12.299  6.171  6.128  15.395  7.735  7.660
Baskil  4.491  2.129  2.362  9.999  4.879  5.120  14.490  7.008  7.482
Karakoçan  12.999  6.440  6.559  16.023  7.868  8.155  29.022  14.308  14.714
Keban  4.733  2.300  2.433  1.908  889  1.019  6.641  3.189  3.452
Kovancılar  21.891  10.920  10.971  17.597  8.550  9.047  39.488  19.470  20.018
Maden  5.276  2.600  2.676  7.921  3.814  4.107  13.197  6.414  6.783
Palu  8.775  4.275  4.500  11.734  5.915  5.819  20.509  10.190  10.319
Sivrice  4.030  2.036  1.994  4.826  2.258  2.568  8.856  4.294  4.562
Toplam  410.625  204.689  205.936  147.931  72.462  75.469  558.556  277.151  281.405
Açıklama: İl, ilçe, belediye, köy ve mahallelere göre nüfuslar belirlenirken: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, ilgili mevzuat ve idari kayıtlar uyarınca Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT)'nda yerleşim yerlerine yönelik olarak yapılan; idari bağlılık, tüzel kişilik ve isim değişiklikleri dikkate alınmıştır.


Kronoloji

 • 1085 Çubukoğulları Beyliği kurulmuştur.
 • 1110 Artukoğulları dönemini
 • 1230 Moğolları dönemini
 • 1234 Selçuklu Devleti'nin hakimiyeti
 • 1366 Dulkadirli Halil Bey tarafından şehir ele geçirilmiştir.
 • 1507 yılında Safevilerin eline geçen
 • 1515 yılında Çaldıran zaferinden sonra Osmanlı hakimiyetine girdi .
 • 1834'de doğu eyaletlerini ıslah etmek üzere görevlendirilen Reşid Mehmed Paşa
 • 1867 yılında Mamurat al-aziz

Ekonomi

Ekonomisi sanayi, tarım ve ticarete dayanır. Keban Barajı'nın yapılmasından sonra tarıma elverişli toprakların bir kısmı su altında kaldığından, tarım alanlarının azalması paralelinde sanayi canlanmıştır. Gayri safi gelirinin % 30’u sanayi, % 10’u ticaret ve % 25’i tarım sektöründen elde edilir. Toprak altı ve üstü çok zengindir. Tarım: Ovaları az, fakat çok verimlidir. Bol suları bulunan büyük akarsuların suladığı bu ovalarda, buğday, arpa, pirinç, şekerpancarı, tütün, fasulye, nohut, mercimek, fiğ, burçak, soğan, sarmısak, pamuk, üzüm, elma, armut, kayısı, ceviz, badem ve dut yetişir. Yetiştirilen ürünler arasında lahana, kavun ve çilek önemli gelir kaynağı haline gelmiştir. Madencilik: Elazığ madenciliğin tarımla yarıştığı ve hatta tarımı geçtiği bir yerdir. Toprakları madenle doludur. Bakır, krom, simli kurşun ve betonit başlıcalarıdır. Ergani Bakır İşletmesi’nde blister bakır, sülfürik asit ve prit tüvenan cevher istihsal edilir. Diğer maden işletmeleri Guleman Krom İşletmesi, Ferro Krom Tesisleri ve Elazığ Betonit Fabrikası'dır. Alacakaya ve Arıcak ilçelerinde çıkarılan mermer dünyaca meşhurdur. Kendine has özelliği bulunan Elazığ mermerini işlemek üzere son senelerde birçok mermer işleme fabrikası kurulmuştur. Sanayi: Elazığ’ın maden bakımından zengin ve Türkiye’nin en büyük hidroelektrik santrallerinden birinin bu ilde oluşu ile sanayi gelişmiştir. İrili ufaklı 1200 sanayi iş kolu vardır. Elazığ sanayi alanında Doğu Anadolu Bölgesi'nde önemli bir yere sahiptir. Özellikle Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulması ile fabrika sayısı hızla artmıştır. 49 fabrikalık sanayi bölgesinde 20 fabrika inşaatı tamamlanarak üretime geçmiştir. Diğerlerinin inşaatı devam etmektedir. Un, deri, şeker, çimento, pamukyağı, pamuk ipliği, kiremit, yün, süt, yem, azot, süper fosfat, kireç, plastik boru, tüpgaz imalatı ve dolum, kâğıt, tekstil, meşrubat, matbaacılık, mermer, ayçiçek yağı, ayakkabı, mobilya, sabun, tıbbi malzeme fabrikaları başlıca büyük sanayi kuruluşlardır.

Kultür Turzim

Elazığ köklerini Harput'tan aldığı bir kültür birikimine sahiptir. Kentte, 1990 yılında Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, 2008 yılında ise Elazığ Devlet Tiyatrosu kurulmuştur. Elazığ'da ayrıca, etkinlik gösteren birçok yerel tiyatro grubu vardır.Bu yıl yirmincisi düzenlenecek Uluslararası Hazar Şiir Akşamları ve 2008 yılından beri gerçekleştirilen Çayda Çıra Film Festivali de kentin önemli sanatsal organizasyonlarıdır.

Camii Ve Türbeler

 • Ulu Camii Harput'ta Artuklu Hükümdarı Fahrettin Karaaslan tarafından H.551 (M.1156-1157)[5] yılında yaptırılan camii, Anadolu'daki en eski ve en önemli yapılardan birisidir.
 • Sarahatun (Sarayhatun) Camii Akkoyunlu devrine ait cami, Akkoyunlu Hükümdarı Bahadır Han'ın (Uzun Hasan) Annesi Sara Hatun tarafından 1465 yılında mescid olarak yaptırılmıştır.
 • Kurşunlu Camii Harput'ta Osmanlı devri camilerinin en güzel örneklerinden biridir. 1738 - 1739 yıllarında yapılmıştır. Cami, kare yapılı, üzeri büyük bir kubbe ile örtülü ve kubbeye giriş trompludur.
 • Alacalı Camii Harput'ta Kitapçıgil parkının girişinde bulunan camide çeşitli yapı devirlerinin izleri görülmektedir. Küçük ebatta ve dikdörtgen planlıdır. Artukoğulları döneminde yapılmasına karşılık, XIX. Yüzyılda büyük bir onarım görmüştür.
 • Ağa Camii Harput'a girişte ana yolun solunda yer alan cami'nin kubbesi restore edilmiş olup, zarif minaresi ayaktadır. Minare kare kaideli ve sekizgen gövdelidir. Harput Müzesindeki kitabesine göre 967 H. (1559 M.) yılında Pervane Ağa tarafından inşa edilmiştir. Cami aslına uygun olarak restore edilerek ibadete açılmıştır.
 • Arap Baba Mescidi ve Türbesi Selçuklu hükümdarlarından IV. Kılıçarslan'ın oğlu, III.Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında H. 678 yılında inşa edilmiştir. Minaresi dıştan türbe ile mescidin tam orta kısmına gelen bölümde yapılmıştır. Kapısı mescidin içindedir.
 • Fetih Ahmet Baba Türbesi Harput'a 2 Km. uzaklıkta olup, kaya üzerine inşa edilmiş türbenin yanında mescidi bulunmaktadır. Türbe altıgen planlı, üst kısmı sonradan yapılmış, yalnız cenazelik kısmı mevcuttur. İçinde büyük bir sanduka bulunmaktadır.
 • Mansur Baba Türbesi Harput'ta kaleye giden yolun solunda bulunan türbe, sekizgen planlı olup, kesme taşlardan yapılmış kaide kısmı vardır. İki katlı anıtsal bir yapı olduğu bilinen türbenin üst örtü sistemi sonradan yapılmıştır. İçerisinde Mansur Baba, zevcesi, oğlu ve kızına ait olduğu bilinen dört sanduka bulunan türbenin Artukoğulları devrine ait olduğu ihtimali kuvvetlidir.

Müzeler

Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kampüsü içerisinde bulunmaktadır. Bina Kültür Bakanlığına aittir. Müze İl Kültür Müdürlüğüne bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Elazığ da ilk müze 1965 yılında Harput'ta bulunan Alacalı caminin içerisinde açılmıştır. Daha sonra Elazığ da Belediye Başkanlığına ait P.T.T Binası yanındaki yerine taşınmış, 1981 yılında ise Kültür Bakanlığınca yaptırılan bu günkü binasına taşınmış 1982 yılında da ziyarete açılmıştır. Elazığ Müzesi bir Bölge Müzesi konumundadır. Keban Barajı Göl Sahası içerisinde kalan yerlerdeki bilimsel kazılardan elde edilen çok önemli arkeolojik eserlerle birlikte Etnografik eserlerde müzemizde sergilenmektedir.

Mutfak

Elazığ mutfağı oldukça zengin[6] yemek çeşitlerine sahiptir. 150'ye yakın yemek çeşidi olan Elazığ'da, üç öğün yemeğin dışında kuşluk yemeği ve özellikle yatsılık denilen pestil, ceviz, orcik, meyve gibi yiyeceklerin bulunduğu sofralar açılır. Geleneksel Elazığ (Harput) mutfak kültürü, Türk mutfak kültürünün izlerini taşır. Sofra adabından yemek çeşitlerine kadar halen geleneksel özelliklerini koruyabilen Elazığ mutfağında; tarihi Oğuzlara kadar uzanan tutmaç, umaç aşı anamaşı, kara kavurma gibi yemekler halen varlığını sürdürmektedir.

Şive

Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde "Gezdiğim, gördüğüm yerler içerisinde İstanbul Türkçesine en yakın Türkçeye Harput'ta rastladım." demiştir.

Gezilecek Görülecek Yerler

 • Fırat Üniversitesi
 • Harput Kalesi
 • Buzluk Mağarası
 • Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi
 • Hazar Gölü
 • Hazarbaba Kayak Merkezi
 • Tarihi Camiler ve Türbeler
 • Ulu Camii
 • Sarahatun Camii
 • Kurşunlu Camii
 • Ağall Camii
 • Arap Baba Mescidi ve Türbesi
 • Fetih Ahmet Baba Türbesi
 • Mansur Baba Türbesi

Eğitim

Elazığ merkezde bulunan Fırat Üniversitesi, ilk olarak 1967 yılında Elazığ Yüksek Teknik Okulu olarak açılmıştır. Aynı yıl içinde Ankara Üniversitesi Senatosu’nun Elazığ Veteriner Fakültesi’nin kurulmasını öngören kararı Milli Eğitim Bakanlığı’nca onaylanmıştır. Teknik Yüksekokul, 1184 Sayılı Kanunla 1969 yılında Elazığ Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’ne (EDMMA) dönüşmüş, Veteriner Fakültesi de 1970 yılında Ankara Üniversitesi’ne bağlı olarak öğretime açılmıştır. Kuruluşu 11 Nisan 1975 tarih ve 1873 Sayılı Kanunla gerçekleşen Fırat Üniversitesi’nin çekirdeğini Veteriner Fakültesi oluşturmuştur. 1975–1976 eğitim öğretim yılında Fen-Edebiyat Fakülteleri’nin de ilavesiyle üniversite, eğitim ve öğretime üç fakülte ile başlamıştır. EDMMA (Elazığ Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi) ise Mühendislik Fakültesi’ne dönüştürülerek üniversite bünyesinde yer almıştır. Rektörü Prof. Dr. Ahmet Feyzi Bingöl'dür. 2011 2012 Ögretim yılı Eğitim İstatistikleri;

Okul Öncesi

İlde 29 Bağımsız Anaokulu, 216 İlköğretim Okulları, Lise ve SHÇEK bünyesinde anasınıfı mevcut olup, bu sınıflarda 12.300 öğrenciye 424 derslikte toplam 386 öğretmen eğitim vermektedir

İlköğretim

İlde 301 İlköğretim Okulu, 1 İşitme Engelliler İlköğretim Okulu, 1 Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi, 3 Özel İlköğretim Okulu, 4 Özel Özel Eğitim Okulu, 7 Y.İ.B.O. olmak üzere toplam 317 İlköğretim Okulunda, 77.913 öğrenciye 2.594 derslikte, 3.968 öğretmen eğitim vermektedir. Açık İlköğretimde 4.208 öğrenci bulunmakta olup, toplam 82.118 öğrenciye eğitim verilmektedir.

OrtaÖğretim

İlimizde Genel Ortaöğretimde; 45 okulda, 22.513 öğrenciye, 708 derslikte, 1.393 öğretmen eğitim vermektedir. Açık Öğretim Lisesi öğrenci sayısı 7.026 olup, toplam 29539 öğrenciye eğitim verilmektedir.

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim

Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde; 23 okulda, 11.890 öğrenciye, 373 derslikte, 883 öğretmen eğitim vermektedir Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde 2.432 Mesleki Açık Öğretim Lise öğrencisi bulunmaktadır. İlimiz genelinde Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde 43.861 öğrenciye 2.264 öğretmen eğitim vermektedir.

Kütüphaneler

İl Halk Kütüphanesi 1954 yılında Nurettin ARDIÇOĞLU tarafından Belediye binasının alt katındaki bir odasında hizmete açılmıştır. Daha sonra yine Elazığ Belediyesine ait PTT Merkez Binası bitişiğindeki binaya taşınarak çalışmalarına devam etmiştir. 1979 yılında Kültür Bakanlığınca yaptırılan bu günkü iki katlı binasında 38.450 adet kitap mevcudu ile hizmetlerini yürütmektedir.

Ulaşım

Elazığ doğuyu batıya bağlayan yolların kavşak noktasındadır. Karayolları Ankara-Kayseri-Malatya-Elazığ-Bingöl-Muş karayolu, Adana-Maraş-Malatya-Elazığ- Tunceli karayolu, Mardin-Diyarbakır-Arapkir-Keban-Elazığ karayolu ile İran-Erzurum- Tunceli-Elazığ uluslararası yollar (TEM) ile bağlıdır. İyi asfalt vasfında olan bu yollardan Elazığ içinde kalan kısımlarının uzunluğu 425 kilometredir. Ankara-Kayseri-Sivas-Malatya demiryolu Elazığ’da iki kola ayrılır. Bir kolu Diyarbakır-Batman’a diğeri Palu-Genç- Muş-Tatvan’a ulaşır. İl sınırları içinde kalan demiryolu 272 km ve 15 duraklıdır.1981 yılında temeli atılıp, 1986 yılında hizmete giren Fırat köprüsü, Türkiye’nin en uzun köprüsüdür. 2030 m olup, 30 adet betonarme ayak üzerine inşa edilmiştir.1940 yılında açılan Elazığ Havaalanı ile Ankara-İstanbul-Antalya-İzmir-Düsseldorf ve Frankfurt'a seferler yapılmaktadır. Ayrıca Keban Baraj Gölü üzerinde Ağın ilçesi ile Tunceli’nin ilçeleri arasında feribotla ulaşım sağlanmaktadır.Elazığ'da semtler arası ulaşım, minibüslerle, taksilerle ve her 20 dakikada bir kalkan belediye otobüsleriyle rahat ve hızlı bir şekilde sağlanmaktadır.

Medya

Yerel TV radyo kanalları

 • Kanal 9
 • Kanal 23
 • Kanal E
 • Fırat TV (Fırat Üniversitesi)
 • Ezgi FM (88.0)
 • FM 23 Elazığ (88.5) & (93.5)
 • Radyo Fırat (Fırat Üniversitesi) (89.2)
 • Radyo E (90.2)
 • Radyo 2000 (90.8)
 • Radyo Hazar (92.0)
 • Elazığ Alem FM (95.4)

Yerel gazeteler

 • Ayışığı Gazetesi
 • El Aziz Gazetesi
 • Elazığ Artı Eksi Haber Gazetesi
 • Elazığ Haber Gazetesi
 • Elazığ Polis Haber Gazetesi (Elazığ Emniyet Müdürlüğü tarafından çıkarılan aylık gazete)
 • Elazığ Star Haber Gazetesi
 • Elazığ Yeni Ufuk Gazetesi
 • Elazığ Yeniçağ Gazetesi
 • Günışığı Gazetesi
 • Nurhak Gazetesi
 • Turhan Gazetesi
 • Uluova Gazetesi

Spor

Kentin futbol takımlarından Elazığspor şu anda Bank Asya 1. Lig'de yer almaktadır. Elazığ Belediyespor ise Spor Toto 3.Lig'de mücadele etmektedir. Elazığspor en büyük başarısını 2002-2004 yılında Süper Lig'de oynayarak elde etti. Kentte Elazığspor, Elazığ Belediyespor, ve birçok amatör takım bulunmaktadır. Elazığsporun forma rengi bordo-beyazdır ve maçlarını Atatürk Şehir stadyumunda oynamaktadır.Sporda bayanlar adına B-fit Elazığ Ataşehir tarafından önemli adımlar atılmıştır.

Kardeş şehirler

 • Astana, Kazakistan
 • Ho Chi Minh, Vietnam
 • İstanbul, Türkiye
 • Leeuwaarden, Hollanda
 • Ankara, Türkiye
 • Eskişehir, Türkiye

Kaynakça