Gümüşhane Üniversitesi

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Gümüşhane Üniversitesi [2]31 Mayıs 2008 tarih ve 26892 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yüyürlüğe giren 5765 sayılı Kanunla kurulmuştur. Gümüşhane'de Gümüşhane Üniversitesi adıyla kurulan bu Üniversite Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İletşim Fakültesi, daha önce KTÜ'ne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Gümüşhane Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Gümüşhane Sağlık Yüksekokulu, Gümüşhane Meslek Yüksek Okulu, Şiran Meslek Yüksekokulu, Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yükseokulu ile Erzincan Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Kelkit Aydın Doğan Meslek Yükseokulu ile Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden oluşturulmuştur.

Gümüşhane Üniversitesi kuruluşundan itibaren sürekli olarak büyümeye başlamış, buna bağlı olarak yeni Fakülteler, Yükseokullar ve Meslek Yüksekokulları ile bölümleri açılmıştır. Kurulduğu günden itibaren bünyesine eklenen İlahiyat Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu, Kelkit Sağlık HMYO, İrfan Can Köse MYO, Kürtün MYO, Torul MYO ile birlikte Gümüşhane Üniversitesi halen 5 Fakültesi, 3 Yüksekokulu , 2 Enstitüsü, 8 Meslek Yüksokulu ve 2 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile büyümesini hızlı bir şekilde sürdürmektedir.

Akademik Birimler

Enstitüler

 • Fen Bilimleri Enstitüsü
 1. İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı
 2. Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı
 3. Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı
 4. Harita Mühendisliği Anabilim Dalı
 • Sosyal Bilimler Enstitüsü
 1. İşletme Anabilim Dalı

Fakülteler

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Yüksekokullar

SAĞLIK YÜKSEKOKULU TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Meslek Yüksokulu

GÜMÜŞHANE MESLEK YÜKSEKOKULU KELKİT AYDIN DOĞAN MESLEK YÜKSEKOKULU KELKİT SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ŞİRAN MUSTAFA BEYAZ MESLEK YÜKSEKOKULU KÜRTÜN MESLEK YÜKSEKOKULU TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU İRFAN CAN KÖSE MESLEK YÜKSEKOKULU GÜMÜŞHANE SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

REKTÖRLÜĞE BAĞLI BÖLÜMLER

 1. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
 2. Türk Dili
 3. Beden Eğitimi
 4. Enformatik
 5. Yabancı Diller
 6. Güzel Sanatlar

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ

 1. G.Ü. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
 2. G.Ü. Organik Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi
Türkiyedeki Üniversiteler
Devlet Üniversiteleri‎
Vakıf Üniversiteleri
Diğer

Kaynakça