Gazi Üniversitesi

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Özet

Gazi Üniversitesi 1926 yılında Ankara'da kurulan bir devlet üniversitesidir. Türkiye'nin en nitelikli yüksek öğretim kurumlarından biridir. Sanat eğitimi alanında Cumhuriyet tarihinin öncüsüdür. Büyük Türk ressam ve heykel sanatçılarının pekçoğu buradan mezundur. Türkiye'nin en büyük ve köklü Eğitim Fakültesi'ne sahiptir. Tıp Fakültesi, Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler, Hukuk Fakülteleri Türkiye çapında öne çıkmıştır. Mevcut 5 kampüse sahiptir ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde ve Ankara Akyurt ve Polatlı'da yeni kampüsler kurulması planlanmaktadır.

Tarihçe

Gazi Üniversitesi,[2] tarihi Cumhuriyet dönemine kadar uzanan bir kaç üniversiteden birisidir. Cumhuriyetin ilanından hemen sonra Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının girişimiyle bir enstitü kurulması kararlaştırılır. Bu karar 1926 yılında "Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü" nün açılmasıyla sonuçlanır. Enstitü, şu anda Rektörlük merkezi olarak kullanılan binada eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Binanın mimarı “Mimar Kemaleddin”'dir. Enstitünün adı 1929 yılında "Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü" olarak değiştirilir ve bu isimle uzun yıllar hizmet verir.

1976 yılında ise “Gazi Eğitim Enstitüsü” ismini alır. 1982 [3]yılında 2809 sayılı kanunla bu kurum Gazi Üniversitesi'ne dönüştürülür. Aslında bu, Cumhuriyetle başlayan geleneğin yeni isimle devamıdır. Geleneğin oluşmasında Gazi Eğitim kadar kuruluşu 1935'e kadar giden Ankara Yüksek Teknik Öğretmen ve Ankara Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulları ile Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi büyük rol oynar.

Üniversite çatısı altına Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi zaten bir üniversite konumundaydı. Akademi' ye bağlı olarak bugünkü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin bütün bölümleri, Tıp Fakültesi, daha sonra da fakülte olacak olan Diş Hekimliği ve Eczacılık Yüksek Okulları ile ismi daha sonra İletişim Fakültesi olan Gazetecilik ve Halkla ilişkiler yüksek okulu eğitim ve öğretimini sürdürmekteydi. Yine Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi de Gazi Üniversitesi çatısı altında yerini alır. Kuruluşunda 9 fakülte, 12 yüksek okul ve 4 enstitüyü bünyesinde barındıran üniversitede bu sayı daha sonra hızla artar. Bugün kendisine bağlı olarak eğitim-öğretimini sürdüren 15 fakültesi, 4 yüksek okulu, 9 meslek yüksek okulu, 35 araştırma merkezi ve 6 enstitüsü ile Gazi Üniversitesi, adını aldığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yanaşır bir yüksek öğretim kurumu olma iddiasını devam ettirmektedir. Üniversiteye bağlı olarak Eğitim, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Mühendislik ve Mimarlık, İktisadi ve idari Bilimler, İletişim, Fen Edebiyat, Hukuk, Güzel Sanatlar alanlarında eğitim verilmektedir. Eğitim fakülteleri yönünden ülkemizin lideri olan Gazi Üniversitesi, bünyesinde, Endüstriyel Sanatlar, Gazi Eğitim, Mesleki Eğitim, Teknik Eğitim, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültelerini barındırır. Yurdun dört bir yanından üniversiteyi kazanarak gelen öğrenciler yanında Türk Cumhuriyetleri, akraba ve topluluklarından gelen 1500'den fazla öğrencisi ile Gazi yurt dışından en çok öğrenci kabul eden üniversitedir.

Açılan yüksek lisans ve doktora programlarına devam eden 5 binden fazla öğrencisi ile sadece kendisininkini değil, diğer üniversitelerin öğretim elemanı ihtiyacını da karşılamaktadır. Gazi Üniversitesi farklı kampuslarda eğitim-öğretimini sürdürmektedir. Ankara'da Beşevler, Emek ve Maltepe olmak üzere üç ayrı kampusa sahip olan Gazi, eğitim ve öğretime verdiği önemi gözler önüne serer. 50 bini aşan öğrenci sayısı ve 3000'ü geçen öğretim elemanı sayısı ile Gazi Üniversitesi öğrenci başına düşen öğretim elemanı sayısında dünya, ortalamasını yakalayabilmiştir. Eğitimden, iletişime, güzel sanatlardan mühendisliğe, spordan ormancılığa, tıptan eczacılığa, diş hekimliğinden fen edebiyata, iktisat'a kadar bir çok fakültesiyle Gazi, Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden birisidir. 1982 yılında Ankara kurulan Gazi Üniversitesinde 9 Fakülte, 12 Yüksekokul, 4 Enstitü ile toplam 25 yüksek öğretim birimi bulunmakta idi. Su anda ise toplam 15 Fakülte, 4 Yüksekokul, 9 Meslek Yüksek Okulu ve 6 Enstitü ile toplam 34 yüksek öğretim birimi eğitim vermektedir.Bunun yani sıra bünyesinde 35 Araştırma Merkezi bulunmaktadır. Gazi Üniversitesi geniş Akademik Personel Kadrosu, öğrencileri ve fiziksel kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük Üniversitelerinden biridir.

Müzeler

 • Mimar Kemaleddin Müzesi
 • Gazi Üniversitesi Resim Heykel Müzesi 1979 yılında kurulmuştur. Resim Heykel Müzesi resim, baskı resim, heykel-seramik eserler sergilenen bir sanat müzesidir. Gazi Üniversitesi Rektörlük Binasına bulunmaktadır.
 • Prof. Ülker Muncuk Müzesi 1974 yılında açılmıştır. Bünyesinde 1000'e yakın sanat eseri barındırmaktadır. Yöresel giysiler, işlemeler, takılar, çoraplar, dokumalar, oyalar sergilenmektedir.
 • Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi 23 Eylül 2005 tarihinde açılmıştır. Objelerin sözlü kültürde yer almış oldukları bağlam ve sözel doku ile sergilendikleri iki salondan oluşmaktadır. Müzede yaklaşık olarak 2000 nesne sergilenmektedir.
 • Gazi Üniversitesi Zooloji Müzesi 1982 yılında kurulmuştur. Müzenin çalışmaları özellikle Türkiye böcek faunası üzerine yoğunlaşmıştır. Müzenin böcek ve diğer karasal eklem bacaklıları içine alan koleksiyonunda yaklaşık 300.000 civarında örnek bulunmaktadır

Kütüphaneleri

 • Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Üniversitenin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek amacıyla 1982 yılında kurulmuştur. 1982 yılından 2004 yılına kadar İ.İ.B.F. bahçesinde bulunan 2000 m²'lik binasında hizmetlerini sürdürmüştür. 27 Mayıs 2004 tarihinden itibaren Gazi Üniversitesi Rektörlük Kampüsü içinde bulunan 11.000 m²'lik yeni binasında hizmet verilmeye başlamıştır.

Uzmanlık Kütüphaneleri

 • Uzmanlık Kütüphaneleri Merkez Kütüphane dışında koleksiyonunda ilgili branşlar ile ilgili spesifik kitaplara sahip olan kütüphanelerdir. Bu kütüphanelerde yaklaşık 80 bine yakın kitap bulunmaktadır. Bu kütüphaneler
 1. Eğitim Fakültesi Uzmanlık KütüphanesiYaklaşık 25.000 bin kitap bulunmata.
 2. Fen-Edebiyat Fakültesi Uzmanlık KütüphanesiGazi Üniversitesi Rektörlük Kampüsü Fen- Edebiyat Fakültesi bünyesinde hizmet vermektedir
 3. Hukuk Fakültesi Uzmanlık Kütüphanesi Gazi Üniversitesi Emek Kampüsünde hizmet vermektedir. İletişim, Hukuk ve Diş hekimliği Fakültesi öğrencileri tarafından kullanılmaktadır.
 4. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Uzmanlık Kütüphanesi 1400 m2 bir alanda Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ile işbirliği içerisinde hizmetini sürdürmektedir. Kütüphanede Yaklaşık 20.000 kitap, Bulunmaktadır.
 5. Teknoloji Fakültesi Uzmanlık Kütüphanesi Yaklaşık 20 bine yakın kitap koleksiyonuna sahiptir. Merkez kampüste hizmet vermektedir.

Birim Kütüphaneleri

 • Birim Kütüphaneleri: Uzmanlık Kütüphanelerine göre daha sınırlı sayıda kitap koleksiyonuna sahip kütüphanelerdir.
 1. Turizm Fakültesi Kütüphanesi: Yaklaşık 4 bin kitaplık koleksiyona sahiptir. Gölbaşı kampüsünde hizmet vermektedir.
 2. Tapu Kadastro Meslek Yüksek Okulu Kütüphanesi: Tapu Kadastro Meslek Yüksek Okulunda hizmet vermektedir.
 3. Beypazarı Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Kütüphanesi: Beypazarı Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulunda hizmet vermektedir.
 4. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Kütüphanesi: Gölbaşı kampüsünde hizmet vermektedir.

Gazi Üniversitesi Yayınları

 1. Bilişim Teknolojileri Dergisi
 2. Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi
 3. Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi
 4. Fen Bilimleri Dergisi
 5. Gazi Akademik Bakış Dergisi
 6. Gazi Eğitim Dergisi
 7. GSF Sanat ve Tasarım Dergisi
 8. Gazi Medical Journal
 9. Gazi Türkiyat Dergisi
 10. Hukuk Fakültesi Dergisi
 11. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
 12. İİBF Ekonomik Yaklaşım Dergisi
 13. İletişim Fakültesi Dergisi
 14. Koop-Mer Dergisi
 15. Mesleki Eğitim Fakültesi Dergisi
 16. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
 17. Politeknik Dergisi
 18. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi
 19. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
 20. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi

Yerleşkeler

Gazi Üniversitesi Yerleşkeler

Beşevler-Rektörlük Kampüsü

 1. Gazi Üniversitesi Rektörlüğü
 2. Tıp Fakültesi
 3. Gazi Üniversitesi Hastanesi
 4. Gazi Eğitim Fakültesi
 5. Fen Edebiyat Fakültesi
 6. Teknoloji Fakültesi
 7. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 8. Mesleki Eğitim Fakültesi
 9. Sanat ve Tasarım Fakültesi
 10. Eczacılık Fakültesi
 11. Sağlık Bilimleri Fakültesi
 12. Enstitüler
 13. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
 14. Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu
 15. Ankara Meslek Yüksekokulu,
 16. Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphane ve bazı birim kütüphaneleri
 17. Gazi Spor Merkezi
 18. Gazi Konser Salonu
 19. Gazi Kültür Merkezi
 20. 100.yıl Kültür Merkezi
 21. Gazi Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi
 22. Prof. Ülker Muncuk Müzesi
 23. Mimar Kemalettin Salonu
 24. Muzaffer Turla Konferans Salonu
 25. Merkez Kütüphane konferans salonu
 26. 75.yıl Konferans Salonu
 27. Bazı Araştırma Merkezleri
 28. Gazi Vakfı Kız Öğrenci Yurdu
 29. Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı

Emek Kampüsü

 1. Hukuk Fakültesi
 2. İletişim Fakültesi
 3. Diş Hekimliği Fakültesi

Maltepe Kampüsü

 1. Mimarlık Fakültesi
 2. Mühendislik Fakültesi
 3. TÖMER
 4. Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okulları

Gölbaşı Kampüsü

 1. Endüstriyel Sanatlar Eğitimi Fakültesi
 2. Turizm Fakültesi
 3. Ticaret ve Turizm Eğitimi Fakültesi
 4. Teknopark
 5. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu,
 6. Bazı Araştırma Birim ve Laboratuarları
 7. YADEM

Çubuk Kampüsü

 1. Atatürk Meslek Yüksek Okulu
 2. Gazi Meslek Yüksek Okulu
 3. Veterinerlik Fakültesi Kurulması planlanmaktadır.

Diğer

 1. Kızılay/Tunus Caddesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

 1. Çankaya Bölgesi

Tapu ve Kadastro Meslek Yüksekokulu

 1. Ostim

Ostim Meslek Yüksek Okulu

 1. Beypazarı

Beypazarı Teknik Bilimler MYO

 1. Polatlı

Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi[8]

 1. Kuzey Kıbrıs


Akademik Birimleri[4]

Fakülteler

 1. Diş Hekimliği Fakültesi
 2. Eczacılık Fakültesi
 3. Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi
 4. Fen Fakültesi
 5. Edebiyat Fakültesi
 6. Gazi Eğitim Fakültesi
 7. Güzel Sanatlar Fakültesi
 8. Hukuk Fakültesi
 9. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 10. İletişim Fakültesi
 11. Mühendislik Fakültesi
 12. Mimarlık Fakültesi
 13. Sağlık Bilimleri Fakültesi
 14. Sanat ve Tasarım Fakültesi
 15. Mesleki Eğitim Fakültesi
 16. Teknik Eğitim Fakültesi
 17. Teknoloji Fakültesi
 18. Tıp Fakültesi

3Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi

 1. Turizm Fakültesi

Devlet Konservatuarı

 1. Türk Müziği Devlet Konservatuvarı

Enstitüler

 1. Bilişim Enstitüsü
 2. Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 3. Fen Bilimleri Enstitüsü
 4. Kazaları Araştırma ve Önleme Enstitüsü
 5. Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 6. Sosyal Bilimler Enstitüsü
 7. Güzel Sanatlar Enstitüsü

Yüksekokullar

 1. Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu
 2. Ankara Dr. Refik Saydam S.Y.O
 3. Yabancı Diller Yüksekokulu
 4. Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu
 5. Tapu Kadastro Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

 1. Beypazarı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
 2. Polatlı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
 3. Maliye Meslek Yüksekokulu
 4. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
 5. Tapu Kadastro Meslek Yüksekokulu
 6. Atatürk Meslek Yüksekokulu
 7. Ankara Meslek Yüksekokulu
 8. Gazi Meslek Yüksekokulu
 9. Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu
 10. Ostim Meslek Yüksekokulu
 11. Adalet Meslek Yüksekokulu

Rektörlüğe Bağlı Bölümler

 1. Enformatik Bölümü
 2. Yabancı Diller Bölümü
 3. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü
 4. Türk Dili Bölümü
 5. Güzel Sanatlar Bölümü

Araştırma ve Uygulama Merkezleri

 1. Arkeolojik Çevre Değerleri Araştırma Merkezi (ARÇED)
 2. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM)
 3. Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi (ABAUM)
 4. Bilim ve Teknoloji Stratejileri Araştırma ve Geliştirme Merkezi (GAZİBİTEM)
 5. Biyomedikal Kalibrasyon ve Araştırma Merkezi (BİOKAM)
 6. Çocuk Gelişimi Araştırma ve Uygulama Merkezi
 7. Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi
 8. Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DEPAR)
 9. Enerji-Çevre Sistemleri ve Endüstriyel Rehabilitasyon Araştırma Merkezi (GEÇER)
 10. Farmakovijilans ve Klinik Araştırma ve Uygulama Merkezi
 11. Gazi Stratejik Araştırma Merkezi (GASAM)
 12. Geri Kalmış Bölgelerde Yatırım ve İstihdamı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (YİGEM)
 13. Göç Araştırma ve Uygulama Merkezi (GÖÇAR)
 14. Görme ve Öğrenme Yetersizliği Olan Çocukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (GÖYÇEM)
 15. Hasan Ali Yücel Uygulama ve Araştırma Merkezi
 16. İmmünoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi
 17. Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
 18. Kooperatifçilik Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOOP-MER)
 19. Karadeniz Ulkeleri, Türk Cumhuriyetleri Ekonomik ve Sosyal Araştırma Merkezi
 20. Laboratuvar Hayvanları Yetiştirme ve Deneysel Araştırmalar Merkezi
 21. Maliye-Vergi Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi
 22. Moleküler Biyoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi
 23. Muhasebe Uygulama ve Araştırma Merkezi
 24. Non-İyonizan Radyasyondan Korunma, Araştırma ve Uygulama Merkezi (GNRK)
 25. Nöropsikiyatri Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi
 26. Sanat ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (SANTUM)
 27. Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastane)
 28. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (GAZİSEM)
 29. Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER)
 30. Transplantasyon Merkezi
 31. Türkiyat Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
 32. Türk Halk Bilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (THBMER)
 33. Türk Kültürü Açısından Hacı Bektaşi Veli Araştırma Merkezi
 34. Türk Müzik Eğitimi Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi
 35. Temiz Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi (TEMENAR)
 36. Türkçe Öğrenim Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER)
 37. Türk El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi
 38. Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Türkiyedeki Üniversiteler
Devlet Üniversiteleri‎
Vakıf Üniversiteleri
Diğer

Kaynakça

 1. http://gazi-universitesi.gazi.edu.tr/posts/view/title/iletisim İletişim
 2. http://gazi-universitesi.gazi.edu.tr/posts/view/title/tarihce Tarihçe 30.03.2012 tarihinde Erişilmiştir
 3. 2809 sayılı kanunla bu kurum Gazi Üniversitesi'ne dönüştürüldü
 4. http://gazi-universitesi.gazi.edu.tr/birimler?type=akademik&grouped=1#fakulteler Akademik Birimleri list