Hava Harp Okulu

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Hava Harp Okulu Resimleri
Hava Harp Okulunun İlk Öğrencileri And İçme Töreni 1 Ekim 1951
Hava Harp Okulunun Öğrencileri And İçme Töreni 17 Mayıs 2000
Hava Harp Okulu Binası

Hava Harp Okulu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na muvazzaf subay yetiştiren, üniversite düzeyinde eğitim ve öğretim veren askeri eğitim kurumudur.

Tarihçe

Batıdaki askeri havacılık [1]alanındaki gelişmelere paralel olarak Osmanlı İmparatorluğu'nda, 1912 yılında, Hava Harp Okulu'nun bugünkü bulunduğu bölgede, Tayyare Mektebi adıyla ilk havacılık eğitim kurumu açılmıştır. Uzun bir süre, bir dizi aşamalar geçiren ve yer değiştiren okulda çoğunlukla Kara Harp Okulu mezunu subaylar uçucu olmak üzere eğitilmişler ve daha sonra bu subaylar, Türk Hava Kuvvetleri'nin çekirdeğini oluşturmuşlardır. Türk Hava Kuvvetleri'nin kendi personelini yetiştirebileceği bir okula kavuşması daha sonra gerçekleşmiş ve bugünkü adıyla Hava Harp Okulu 1951 yılında Eskişehir'de açılmıştır. 30 Ağustos 1953'te ilk mezunlarını veren Hava Harp Okulu, 1954 yılında İzmir'e taşınmıştır. 14 Şubat 1967'de, Hava Harp Okulu'nun bir kültür ve tarih hazinesi olan İstanbul'a taşınmasına karar verilmiştir. Havacılık ve Uzay teknolojisinin hızla gelişmesi Hava Harp Okulu eğitim-öğretiminde köklü değişiklikler yapılmasını gerektirmiştir. Bu amaçla mezuniyet sonrası görev alanları incelenip eğitim gereksinimleri saptanarak, sorunların ancak 4 yıllık lisans düzeyinde bir eğitim-öğretimle karşılanabileceğine karar verilmiştir. Bu karar sonrasında, 1967 yılında, Hava Harp Okulu, Türk havacılığının doğduğu Yeşilyurt, İstanbul'da bugün içinde bulunduğu tesislerine taşınmış ve önceleri 2 yıl olan eğitim-öğretim süresi 1969 yılında 3, 1974 yılında ise 4 yıla çıkarılmıştır. Türkiye'nin en köklü üniversiteleriyle yakın ilişkide olması ve Türkiye'nin en büyük hava alanı yakınında konuşlanmış bulunması nedeniyle, Hava Harp Okulu ideal yerini bulmuştur. Hava Harp Okulu, Yeşilyurt, İstanbul'daki kapalı ve açık tesislerine ek olarak Yalova'daki uçuş ve kamp eğitim tesisleri ile yaklaşık 4,5 milyon m² lik bir alana yerleşmiş olup, bugünkü eğitim gereksinimlerine yanıt verebilecek düzeydedir. Bu alan, mevcut havacılık programlarının sağlanması için yeterli olup, gereksinim duyulduğunda gelişmeyi temin edebilecek ilaveler yapılmasına uygundur. 4 yıllık eğitim dönemlerinde uygulanan değişik akademik programlardan sonra 1991 yılında mühendislik lisans programının da uygulanmasına başlanmıştır. Bu kapsamda Havacılık, Bilgisayar, Elektronik ve Endüstri dallarında mühenddislik eğitimi verilmektedir. 1960 yılına kadar kız öğrencilerin de alındığı okula 32 yıl aradan sonra 1992 yılında yeniden kız öğrenci alınmaya başlanmıştır. Yine 1992 yılından itibaren dost ve müttefik ülkelerden gelen misafir öğrencilere de Hava Harp Okulu’nda eğitim verilmeye başlanmıştır.

Askeri eğitim

Askeri eğitimin amacı; Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda Atatürk milliyetçiliği, demokratik, laik ve sosyal hukuk devlet ilkelerine bağlı hizmet bilincinin ve mesleki değerlerin kazandırılmasını sağlamak,öğrencilere milli birlik ve beraberliği güçlendirici ruh ve irade gücü kazandırmak,askerliğin gerektirdiği komutanlık, yöneticilik ve liderlik becerileri ile öğretme ve eğitme yeteneği kazandırmak, mesleğin güç koşullarının gerektirdiği fiziki yetenekler ile mesleki değerler bilincini kazandırmak, ferdi ve toplumsal disiplin anlayışını yerleştirmek, sosyal ve bilimsel anlayışı gelişmiş, gerekli askeri ve genel kültüre sahip, ahlaken, fikren ve bedenen gelişmiş bir kişiliğe ve üstün karakter özelliklerine sahip, pilot adayı havacı subay yetiştirmektir. Öğrencilere; askeri disiplin, askerlik ve birlik ruhunu aşılamak amacıyla Katsayılı Dersler ve değerlendirmeler kapsamında; Yıl İçi Askeri Eğitim, Komutanlık ve Liderlik Eğitimi, Tatbiki Eğitim ve Beden Eğitimi uygulamaları yaptırılarak bilişsel, duyuşsal ve devinsel alanlardaki gelişimleri sağlanmakta ve küçük birlik komutanı görevini yapabilecek yeterliğe eriştirilmektedir. Ayrıca her yarıyılda komutan kanaati notu ve her Eğitim-Öğretim Yılı sonunda disiplin notu ile öğrenciler değerlendirilmektedir. Askeri eğitim içerisinde geleceğin lider ve komutanlarını yetiştirmek amaçlı çok yönlü eğitim programları da bulunmaktadır. Bu eğitimler ile Harbiyelilere iletişim ve motivasyon konularında yeterlik kazandırılmakta, aynı zamanda uygulamalar ile liderlik becerisi geliştirilmektedir. Yine çağın eğitim gerçeklerine uygun uygulamalar ile Proje Tabanlı Eğitimler kapsamında Genişleyen Ufuklar projeleri birebir eğitimler şeklinde uygulanmaktadır.

Uçuş Eğitimi

Gerekli şartları sağlayarak Hava Harp Okuluna girmek için başvuruda bulunan aday öğrenciler ; spor, sağlık, psikomotor ve mülakat aşamalarını başarı ile tamamladıktan sonra Öğrenci Seçme Uçuşuna tabi tutulurlar. ÖSU, pervaneli uçaklar (T-41D) ile yapılmaktadır. ÖSU' nu başarı ile tamamlayan öğrenciler bir aylık İntibak Eğitimi' ne katılırlar. Bu aşamayı da başarı ile tamamlayan aday öğrenciler, yemin ederek Hava Harp Okulu öğrencisi olurlar. Hava Harp Okulu' ndaki dört yıllık öğrenimleri süresince öğrenciler, sınıflarına göre şu uçuş aktivitelerinde bulunurlar: Seçim Aşamalarında 7 sorti ( 7 saat )

  • 1. Sınıf 2 sorti ( 2 saat )
  • 2. Sınıf 2 sorti ( 2 saat )
  • 3. Sınıf 3 sorti ( 3 saat )
  • 4. Sınıf 4 sorti ( 4 saat )

Ayrıca 2. sınıf kampında ve yaz tatilinde Türk Hava Kurumu'nun Yalova'da düzenlediği planör eğitimini alırlar. Uçus eğitiminin amacı; Hava Harp Okulu öğrencisini pilotaj eğitimine hazırlamak, uçuş disiplini, uçuş emniyeti ve brifing usullerini öğretmek, çeklist, uçuş el kitabı ve teçhizat kullanma alışkanlığı kazandırmak, zamana riayet, uçuculuk örf ve adetlerini aşılamak, temel havacılık bilgilerini uygulama ortamında öğretmek ve pilot olma başarı yüzdesini artırmaktır.

Türkiyedeki Üniversiteler
Devlet Üniversiteleri‎
Vakıf Üniversiteleri
Diğer

Kaynakça