Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN)

Bilgibank, Hoşgeldiniz
(International Standard Book Number sayfasından yönlendirildi)
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

ISBN, (International Standard Book Number - Türkçe Uluslararası Standart Kitap Numarası anlamına gelir.[vk 1]1970 yılından önce basılan kitaplarda bu bilgi bulunmaz.Dünyamızda artan bilgi üretimini izleyebilmek ve geniş çapta kullanıma sunmak için 1972 yılında Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından hazırlanan ve üye ülkelerin onayı ile yürürlüğe giren bir kitap numaralama sistemidir.Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) verilerek belirli bir yayımcının yayınladığı bir materyalin kimliğini tanımlamaktır.SBN sistemi, yayınlanan her materyale bir tanımlama numarası verir. Bu numara beş grup ve 13 haneden oluşur.[vk 1] Birinci grup 978 EAN kodu olarak ISBN'e eklenmiştir ve ISBN'in bir parçası olmuştur. İkinci grup yayının yapıldığı ülkeyi, üçüncü grup yayımcıyı, dördüncü grup materyale ait sıra numarasını belirler. Beşinci grup da ISBN’ nin doğruluğunun denetimini sağlayan tek haneli bir rakamdır.[vk 1]

Kaynak