Kırıkkale Üniversitesi

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Hakkında

3 Temmuz 1992 tarihinde kurulan Kırıkkale Üniversitesi[2], kuruluş kanununa göre Fen-Edebiyat, iktisadi ve idari Bilimler, Mühendislik ve Veteriner Fakülteleri; Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri ile Ankara Üniversitesi'nden devralınan ve faal durumdaki tek birim olan Kırıkkale Meslek Yüksekokulu'ndan oluşmuş Bir Devlet Üniversitesidir. Kırıkkale Üniversitesi, kuruluşunu takip eden (1993-1994) eğitim-öğretim yılına, 3 fakültede 6 bölüm, 1 yüksekokulda 10 program; 2 enstitüde ise 8 anabilim daliyla başlamiştir.


1994-1995 öğretim yılı başında Keskin'de 3 programlı bir yüksekokul daha açan, Kırıkkale Üniversitesi'ne 3 Ocak 1995 tarihinde Tıp, Hukuk ve Eğitim Fakülteleri; 12 Ağustos 1998 tarihinde de Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu eklenmiştir. Bu birimlerden Hukuk ve Eğitim Fakültelerine 1997-1998, Tıp ve Veterinerlik Fakültelerine 1998-1999 öğretim yılında öğrenci alınmıştır. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ise 1999-2000 öğretim yilinda eğitime başlamıştır. Tıp Fakültesine bağlı Süleyman DEMiREL Araştırma ve Uygulama Hastanesi de 2001 yılında açılarak hizmete girmiştir. Ayrıca Diş Hekimliği Fakültesinin kuruluşu 24/06/2002 tarihinde Bakanlar Kurulunca onaylanmıştır ve poliklinik hizmeti vermektedir. Güzel Sanatlar Fakültemiz, 06.06.2005 tarihinde kurulmuştur. Sağlık Bilimleri Fakültemiz ise; Milli Eğitim Bakanlığı'nın 26.11.2008 tarihli ve 27338 sayılı yazısı üzerine 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30. maddesine göre, Bakanlar Kurulu kararınca 19.12.2008 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak kurulmuştur. Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Üniversitemizdeki fakülte sayımız 10,a ulaşmıştır. Bugün itibariyle Üniversitemizde; 10 Fakülte, 1 Yüksekokul, 5 Meslek Yüksekokulu ve 3 Enstitü ile eğitim-öğretim faaliyeti yapilmaktadir.

Kırıkkale, yakınlığı ve ulaşımın kolaylığı açısından Ankara'nın bir tür banliyösü durumundadir. Kırıkkale Üniversitesi de, büyük şehrin sorunlarından uzak, ancak bilimsel, kültürel ve sosyal imkanlarına kolayca ulaşilabilecek bir noktadır. Bu nedenle, büyük bir hızla gelişmektedir. Üniversite, öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının azlığı bakımından ülkemizdeki tüm üniversiteler arasında ilk sıralarda bulunmaktadır.

Yerleşke

Kırıkkale Üniversitesi[3], Kırıkkale'de, Keskin'de ve Hacılar'da olmak üzere 3 yerleşkeye sahiptir.

Merkez Yerleşke

Kırıkkale Ankara Karayolu'nun 7. kilometresinde bulunan merkez yerleşke, 21 bin dönüm büyüklüğündedir. Bu alanın 7 bin dönümlük kısmı üzerinde kurulacak merkez yerleşkenin master planı ve plan dahilindeki 6 binanın mimari projeleri tamamlanmış ve inşaatları sürmektedir. Merkez Yerleşke,nin peyzaj ve altyapı projeleri de hazırlanarak uygulamaya konulmuş hem öğrencilerin hem de Kırıkkale'nin soluklanacağı yeşil kuşak için de ilk adımlar atılmıştır. Hızlı bir şekilde sürdürülen çalışmalarla Üniversiteye, iyi organize olmuş bir yerleşkeyi kısa sürede tamamlamak için çalışmaktadır. Başlanan inşaatların tamamlanmasıyla yerleşke orta vadede 20.000 öğrenciyi barındırabilecektir.

 • Merkez Yerleşkedeki Birimler
 • Rektörlük
 • Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Mühendislik Fakültesi
 • Eğitim Fakültesi
 • Hukuk Fakültesi
 • Veteriner Fakültesi
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
 • Kırıkkale Meslek Yüksekokulu
 • Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Mediko-Sosyal Merkezi (Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı)
 • Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Kırıkkale ve Yöresi Tarihi Araştırma Merkezi Yapı ve Zemin Araştırma ve ınceleme Merkezi
 • El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Keskin Yerleşkesi

300 dönüm büyüklüğünde bir alana sahip olan Keskin Yerleşkesi’nde Keskin Meslek Yüksekokulu öğretim hizmetini sürdürmektedir. Köyteks Holding'e ait hazır giyim tesislerinin Özelleştirme Yüksek Kurulu'nca Üniversitemize devri ile kazanılan yerleşkede, derslikler ve idare binası, hazır giyim atölyesi, 120 öğrenci kapasiteli yurt binası, kantin-kafeterya ve kondisyon merkezinin bulunduğu sosyal tesisler binası, spor tesisleri ve lojmanlar bulunmaktadır.

 • Keskin Yerleşkesi Birimleri
 • Keskin Meslek Yüksekokulu

Hacılar Yerleşkesi

 • Hüseyin Aytemiz Meslek Yüksekokulu

Delice Yerleşkesi

 • Delice Meslek Yüksekokulu

Ulaşım

Kırıkkale Üniversitesi[4] Merkez Yerleşkesi şehir merkezine 7 km uzaklıkta Kırıkkale Ankara karayolu üzerindedir. Bu nedenle şehirlerarası ulaşımı oldukça kolay olup şehir merkezi ile yerleşke arasında tarifeli minibüsler ile ulaşım sağlanmaktadır. Keskin yerleşkesinde bulunan Keskin Meslek Yüksekokulu ve Hacılar Beldesinde bulunan Hacılar Hüseyin Aytemiz Meslek Yüksekokuluna ve Delice Beldesinde bulunan Delice Meslek Yüksekokuluna ulaşım, ilgili ilçe ve belde belediyelerine ait tarifeli minibüs servisleri ile sağlanmaktadır.

Barınma

Kredi Yurtlar Kurumunun Merkez Kampusta[5] bulunan 852 kişilik erkek, 1230 kişilik kız yurdu, Keskin Kampusunda 162 kişilik erkek, Keskin ilçe merkezinde 200 kişi kapasiteli kız yurdu hizmet vermektedir.Bunun yanı sıra Kırıkkale ilinde 30 civarında özel yurt bulunmaktadır.

Kütüphane

Rauf Denktaş Merkez Kütüphanesi eğitim-öğretim döneminde 08.30-20.00, ayrıca cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. 2006 yılı itibarıyla e-kütüphane uygulamasına geçilmiştir. Kütüphane Otomasyon Programı ile katalog tarama hizmetinin yanı sıra ödünç verme hizmetleri de elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir. Kütüphane koleksiyonumuzda basılı 72.855, elektronik ortamda 9.576 adet kitap ile 1.209 kitap dışı materyal bulunmaktadır. Ayrıca 49 veri tabanı ile 49 yerli dergi aboneliği mevcuttur.

Dış ilişkiler ve AB koordinasyon Birimi

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde AB Çerçeve Programı, Hayat Boyu Öğrenim ve uluslararası ilişkileri koordine etmek üzere Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Birimi faaliyet göstermektedir. Erasmus Programı çerçevesinde öğrencilerimizin Avrupa üniversitelerinde öğrenim görmeleri sağlanırken,akademisyenler de ders verme ve araştırma yapmak üzere yurt dışına gönderilmektedir. Avrupa üniversitelerinden de üniversiteye akademisyen ve öğrenci kabul edilmektedir. Farabi Programı ile yurtiçi öğrenci ve öğretim elemanı değişim imkanları oluşturulmaktadır. Erasmus Programı çerçevesinde üniversitemiz akademik birimleri çeşitli alanlarda yurt dışındaki 28 üniversite ile anlaşma sağlamıştır. Farabi Programı çerçevesindeKırıkkale üniversitesi yurtiçi 39 üniversite ile protokol imzalanmıştır.

Akademik Birimler

Fakülteler

 1. Eğitim Fakültesi
 2. Fen-Edebiyat Fakültesi
 3. Hukuk Fakültesi
 4. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 5. Mühendislik Fakültesi
 6. Tıp Fakültesi
 7. Veteriner Fakültesi
 8. Diş Hekimliği Fakültesi
 9. Güzel Sanatlar Fakültesi
 10. Sağlık Bilimleri Fakültesi

Enstitüler

 1. Fen Bilimleri Enstitüsü
 2. Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 3. Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Okullar

 • Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Meslek Yüksek Okulları

 1. Adalet Meslek Yüksekokulu
 2. Delice Meslek Yüksekokulu
 3. Hacılar Hüseyin Aytemiz Meslek Yüksekokulu
 4. Keskin Meslek Yüksekokulu
 5. Kırıkkale Meslek Yüksekokulu
 6. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Araştırma ve Uygulama Merkezleri

 • Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Laboratuarları(KUBTAL)
 • Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Danışma Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Kanser Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Kırıkkale Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi
 • Kırıkkale ve Yöresi Tarih Araştırmaları Merkezi
 • Kızılırmak Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Mantar Uygulama ve Araştırma Laboratuarı(KUMAL)
 • Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Yabancı Diller Öğretim, Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Yapı ve Zemin İnceleme ve Araştırma Merkezi

Öğrenci Toplulukları

 • Atatürkçü Düşünce Topluluğu
 • Biyoloji Kulübü (KÜBİYOK)
 • Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (KÜDOĞAK)
 • Elektrik Elektronik Mühendisliği Topluluğu
 • Endüstri Mühendisliği Kulübü
 • Endüstri Mühendisliği Topluluğu
 • İnsan Hakları Araştırma Kulübü (İHAK)
 • İnşaat Mühendisliği Kulübü
 • İnşaat Mühendisliği Topluluğu
 • İnternet ve Kültür Kulübü
 • Kamu Yönetimi Araştırma Topluluğu
 • Rock Topluluğu
 • Uluslararası İlişkiler Kulübü
 • Üniversiteli Beşiktaşlılar Topluluğu
 • Makine Mühendisliği Topluluğu
 • Tiyatro Topluluğu
 • İşletme Topluluğu
 • Siyaset Bilimi Topluluğu
 • Toplum Gönüllüleri Topluluğu
 • Kişisel Gelişim Topluluğu
 • Genç Tema Topluluğu
 • Tarih Topluluğu
 • Adalet Kulübü Topluluğu
 • Veteriner Fakültesi Topluluğu
 • Türkçe Topluluğu
 • İktisat Topluluğu
Türkiyedeki Üniversiteler
Devlet Üniversiteleri‎
Vakıf Üniversiteleri
Diğer

Kaynakça