Mühendis

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Kısaca

 • Türk Dil Kurumu'na göre mühendis, İnsanların her türlü ihtiyacını karşılamaya dayalı yol, köprü, bina bayındırlık tarım, beslenme gıda fizik, kimya, biyoloji, elektrik, elektronik uçak, gemi, otomobil, motor, iş makineleri gibi teknik ve sosyal alanlarda uzmanlaşmış, belli bir eğitim görmüş kimsedir. *Modern anlamda mühendis, bilim insanlarının ürettiği teorik bilgiyi tekniker ve teknisyenlerin uygulayabileceği pratik bilgiye dönüştüren kişidir. Arthur Mellen Wellington demiryolları inşaat mühendisi'a göre mühendislik, "Beceriksiz birinin iki dolara kötü yaptığı bir şeyi bir dolara iyi yapma sanatıdır." Mühendislik mesleğinin yürütülebilmesi için meslek disiplinin içinde olduğu TMMOB'a bağlı bir meslek odasına üye olmak zorunluluğu vardır. Mühendislik işini yapan insanlara mühendis adı verilir..
dubai,deki insan yapımı adalar

Kelimenin Kökeni

Mühendis sözü Arapça olup, aynı dildeki (Hendeseden) gelmiştir. Hendeseyse geometri demektir. Anlaşılacağı üzere, yaptığı iş ve verdiği hizmete göre mühendis sözünde bir eksik vardır. Buysa, aritmetiktir. Yâni, mühendislik geometri olduğu kadar belki ondan daha çok aritmetiktir. Kısacası hesaptır. mühendis sözünün bir mantığı olabilmek için, hem aritmetik hem de geometriyi karşılaması uygundur.

Yüksek mühendis

 • Alanıyla aynı Ana bilim dalında yüksek lisans programını bitirenler yüksek mühendis ünvanı alırlar.

Mühendislik

 • İhtiyaçların karşılanmasında Emniyet Ekonomi ve Estetiğin göz önüne alınmasıdır. (Ters Mühendislik, Mühendisliğin Temelidir). Felsefi açıdan klasik mühendislik teklikten bütünselliğe ulaşmaktır. Ama ters mühendisliğin ilkesi bütünsellikten tekliğe ulaşma gayesi taşır. Sanatsal tasarım ve aynı zamanda endüstriel tasarım anlamında bir çok sanatçı "doğadan esinlendik ve ilham aldık" söylemi içindedir! Aslında bu noktada Ar-Ge anlamıyla evrim bilim mevcut bilim tarafından ters mühendisliği temelleriyle incelenerek şu anki bilimsel doğrusal mühendislik anlayışını var etmektedir.

Mühendislik nedir?

 • Mühendislik bilim ve matematiksel prensipleri, tecrübe, karar ve ortak fikirleri kullanarak insana faydalı ürünler ortaya koyma sanatıdır. Mühendisler, köprüler, tıbbi teçhizatlar, zehirli atıkları temizleme yolları ve toplu taşıma “sistemleri” tasarlar. Bir başka deyişle mühendislik, belirli bir ihtiyacı karşılamak için gerekli (teknik ürün ve sistemi) üretme sürecidir.
 • Mühendislikte çeşitli seçenekler mevcuttur. Mesela araştırma, tasarım, analiz etme, geliştirme, test etme ve pazarlama gibi. Eğer yeni şeyler keşfetmeye ilgi duyuyorsanız, kariyer olarak araştırma mühendisliğini düşünebilirsiniz. Hayal gücü ve yaratıcılığa sahip iseniz, tasarım mühendisliği size daha uygundur. Analitik mühendislikteki çalışmalar çoğunlukla matematik ve fen derslerine benzer. Laboratuar çalışmalarını ve deney yapmayı seviyorsanız geliştirme mühendisliğini tercih edebilirsiniz. En önemli beş alan Kimya, inşaat, Elektrik, Endüstri ve makine mühendislikleridir. Ayrıca başka branşlar da mevcuttur. Uzay, okyanus, nükleer, biyomedikal ve çevre mühendislikleri gibi.

Mühendislik dalları

Mühendislik de bilim gibi çok geniş dalları olan bir alandır bu dallar aşgıda listelnemiştir


 • Uzay Roket Mühendisliği :Uzay ve roket mühendisleri ticari havacılık, milli güvenlik ve uzay araştırmaları yaparlar..
 • Ziraat Mühendisliği: Ziraat mühendisleri çiftlik işletir, gıda üretim cihazları geliştirir, korur, çiftlik hayvanları için barınaklar yapar, kurutma, sulama ve atıklardan kurtulma sistemleri geliştirirler
 • Mimari mühendisliği: Mimari mühendislerin amacı binaların sağlamlığı, inşa metodları ve projelerinin takibidir.
 • Bio/biomedikal mühendisliği: Biomühendislik biyoloji ve mühendislik içerir. Bu mühendislerin bazıları biyoloji ve tıp doktorlarıyla beraber çalışarak tıbbi cihaz, suni organ ve prostetik cihazlar geliştirirler.
 • Seramik mühendisliğiSeramik mühendisleri balçığı, ametal mineralleri veya asit silisit tuzlarını, araba parçalarını “uzay istasyonlarında” kullanılan borular ve güneş enerjisini toplayan paneller gibi seramik ürünlerine çeviren işlemleri yönetirler.
 • Kimya mühendisliği: Kimya mühendisliği sıvı ve gazları işleyip kullanmayı içerir.
 • İnşaat mühendisliği: En büyük mühendislik dallarından biri olan İnşaat mühendisliği, binalar, köprüler, barajlar, yollar ve diğer yapılarla ilgilenir. İnşaat mühendisleri yüksek binalar, havalimanları, su işletme merkezleri ve sıhhi şartları geliştirme merkezleri planlayıp projelerini yaparlar ve yapımını yönetirler.
 • Bilgisayar mühendisliği: Bilgisayar mühendisleri yapımı, planlamayı ve işletmeyi içeren bütün bilgisayar sistemleriyle ilgilenir.
 • Elektrik mühendisliği: Elektrik mühendisliği, elektrik cihazları, sistemleri ve elektriğin kullanımıyla ilgili her şeyi kapsar.
 • Çevre mühendisliği: Su dağıtım sistemleri ve geri dönüşüm metodları geliştirme, kanalizasyon suyunu arıtma, su, hava ve toprakta kirliliği önleme ve kontrol etme konularında çalışmaktadırlar.
 • İtfaiye mühendisliği:Yangın mühendisi yanmayı önlemek ve söndürmek için çeşitli sistem ve teçhizatların tasarımını yapar.
 • Endüstri mühendisliği :Endüstri mühendisleri insanlar, bilgi, enerji, malzemeler ve makinelerin üretim sürecine sokulmasını düzenler.
 • İmalat mühendisliği :alet ve teçhizatların tasarımını yaparlar ve buna ilaveten üretim kontrolünden makineleştirme ve otomasyona kadar tüm alanlarda bu alet ve teçhizatlarla çalışırlar.
 • Makine mühendisliği: mekanik ve enerji prensiplerini, motor ve lokomotif gibi makineler yapmak için kullanırlar
 • Metalürji mühendisliği: Doğal malzemeleri daha iyi ve yeni malzemeye dönüştürmek üzere çıkarır, işler, temizler, toplar ve üretirler
 • Mineral ve maden mühendisliği: Yeraltındaki mineralleri tespit eder, çıkarır. Maden mühendisleri maden ocakları bulur, yapımlarını denetler, çıkarılan madeni başka yerlere aktarma sistemini geliştirir ve maden çıkarımı bittikten sonra o alanı doğal haline getirirler.
 • Nükleer enerji mühendisliği: nükleer enerjiyi ısıtma ve tıbbi amaçlar için kullanan fabrikaların tasarımını, geliştirilmesini ve denetlenmesini sağlar
 • Denizcilik mühendisliği: okyanus kaynaklarını bulma ve kullanma konusuna yönelmişlerdir
 • Ulaşım mühendisliği: insanlar ve eşyalar için güvenli ve pratik ulaşım sağlayan cadde, otoban ve diğer ulaşım sistemlerini dizayn ederler

Dış Baglantılar

wiki