Marmara Üniversitesi

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Marmara Üniversitesi,[1] Türkiye’nin bilimsel birikimine 125 yıllık mazisi, 2900 civarında seçkin öğretim elemanı ve 51.000’e yaklaşan öğrenci sayısıyla ülkemizin, en büyük kenti olan İstanbul’dan katkıda bulunmaya çalışan önemli, Türkiye’nin önde gelen yükseköğretim kurumlarından biridir. Dört dilde eğitim veren İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik, Tıp, Eczacılık ve Diş Hekimliği Fakülteleri’ni bünyesinde toplayan Marmara Üniversitesi, bu özelliği ile Türkiye’nin tek polyglod çok-dilli Üniversitesi’dir.

Marmara Üniversitesi, 1982’den bu yana geçen tam 26 yıllık süreçte yeni birimlerin eklenmesi suretiyle hızla büyümüş, çağdaş Üniversite kimliği içinde, 14 fakülte, 11 enstitü, 9 yüksekokul ve Rektörlüğe bağlı 2 Bölüm, 32 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile eğitim-öğretim ve araştırma görevlerini sürdürmektedir. Öğretim etkinliklerinin yanı sıra, topluma yönelik hizmetlerini de geliştiren Üniversite, yayın ve danışmanlık çalışmalarına büyük önem vermekte; sanayi ötesi toplumların bilgi toplumu niteliği kazandığı yüzyılımızda, toplum taleplerine uyum göstererek, Ülkemizde ihtiyaç duyulan insan gücü ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunmakta; ekonomik, politik, kültürel ve benzeri sorunlara çözüm üretecek eğitim anlayışı ve araştırmalarıyla, Ülkemizi yurtiçi ve yurtdışında onurla temsil etmektedir.

Marmara Üniversitesi, aslî görevi olan eğitim - öğretimle beraber, Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda, demokratik ve katılımcı bir öğretimi amaç edinmekte, gençlerimizi bu hedefler doğrultusunda geleceğe hazırlamaktadır. Bunu yaparken, akademik kadrolarımızda başarılı hizmetler veren 567 profesör, 222 doçent, 581 yardımcı doçent, 230 öğretim görevlisi, 981 araştırma görevlisi, 173 okutman, 69 uzman, toplam 2831 öğretim elemanı ile 3 çevirmen, 1 eğitim-öğretim planlamacısıyla birlikte çalışmakta; 1332 idari personeli, çeşitli birimlerde istihdam etmektedir. Mezunlar, kamu ve özel sektör de, yurtiçi ya da yurtdışında yahut kendi işletmelerinin başında, Üniversitemizin adını onurla taşımaktadır.

Akademik Birimler

Fakülteler

 1. Atatürk Eğitim Fakültesi
 2. Diş Hekimliği Fakültesi
 3. Eczacılık Fakültesi
 4. Fen-Edebiyat Fakültesi
 5. Güzel Sanatlar Fakültesi
 6. Hukuk Fakültesi
 7. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 8. İktisat Fakültesi
 9. İlahiyat Fakültesi
 10. İletişim Fakültesi
 11. İşletme Fakültesi
 12. Mühendislik Fakültesi
 13. Sağlık Bilimleri Fakültesi
 14. Siyasal Bilgiler Fakültesi
 15. Teknik Eğitim Fakültesi
 16. Teknoloji Fakültesi
 17. Tıp Fakültesi


Enstitütüler

 1. Fen Bilimleri Enstitüsü
 2. Avrupa Birliği Enstitüsü
 3. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü
 4. Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 5. Gastroenteroloji Enstitüsü
 6. Güzel Sanatlar Enstitüsü
 7. Nörolojik Bilimler Enstitüsü
 8. Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 9. Sosyal Bilimler Enstitüsü
 10. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
 11. Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü

Yüksekokullar

 1. Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu
 2. Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu
 3. Hemşirelik Yüksekokulu
 4. İstanbul Zeynep Kamil Sağlık Yüksekokulu
 5. Yabancı Diller Yüksekokulu
 6. Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

 1. Adalet Meslek Yüksekokulu
 2. İlahiyat Meslek Yüksekokulu
 3. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
 4. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
 5. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Rektörlüge Bağlı Bölümler

 • ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI
 • TÜRK DİLİ BÖLÜMÜ BAŞKANLIĞI

Müsem

Müsem, Üniversitenin[2] lisans ve lisansüstü öğretim programlarının dışında toplum hizmetine sunulan eğitim programlarının düzenlenmesini, yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlayan birimidir.

Müsem 8 Aralık 2000 sayılı Resmi Gazete ilanıyla, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 2880 sayılı kanun'la değişik 7/d maddesi uyarınca kurulmuştur.8 Ocak 2001 de ilk genel kurulu yapılmıştır.Müsem kuruluşundan bu yana 28 değişik konuda ve 150 civarındaki programda eğitim vermiştir.2002 yılının 2. yarısından başlamak üzere, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla eğitim programı ve sertifika vermeyi amaçlamakta ayrıca,diğer üniversitelerin sürekli eğitim merkezlerine hazırlık aşamalarında yardımcı olmaya çalışmaktadır.

Türkiyedeki Üniversiteler
Devlet Üniversiteleri‎
Vakıf Üniversiteleri
Diğer

Kaynakça