Matematik

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Matematik, insanlık tarihinin en eski bilimlerinden biridir. Çok eskiden matematik, sayıların ve şekillerin ilmi olarak tanımlanırdı. Matematik de diğer bilim dalları gibi geçen zaman içinde büyük bir gelişme gösterdi; artık onu birkaç cümleyle tanımlamak mümkün değil.İnsanlık Görülen nesnelerin bağımsız her birimine bir sembol ve bu sembole de bir ad verilmiştir. Matematik problemlerini çözmek için gerekli araştırma yıllar veya yüzyıllar alabilir.19. yüzyılın sonlarında aksiyomatik sistemlerde Giuseppe Peano (1858-1932), David Hilbert (1862-1943), ve diğerleri öncü çalışmalarından bu yana, uygun olarak seçilmiş aksiyomları matematiksel araştırmaları geleneksel bir hale geldi. Soyutlama ve mantıksal akıl kullanımı sayesinde, matematik sayma, hesaplama, ölçme ve fiziksel nesnelerin şekilleri ve hareketinin sistemli çalışmaya geliştirildi. Pratik matematik Günümüzde yazılı kayıtları raslamak mümkün. Titiz delillerin ilk ve en önemlisi Euclid'in Elements, Yunan matematikçiden çıkmıştır. Nispeten yavaş bir tempoda geliştirilen Matematik Rönesans'a kadar, matematiksel yenilikleri günümüze denk devam etmiştir.

Sözcüğün Kökeni

Eski Yunanca ‘matesis’ kelimesi matematik kelimesinin köküdür ve ben bilirim anlamına gelmektedir. Daha sonradan sırasıyla bilim, bilgi ve öğrenme gibi anlamlara gelen “μάθημα” (máthema) sözcüğünden türemiştir.“ μαθηματικός” (mathematikós) öğrenmekten hoşlanan anlamına gelir. Osmanlı Türkçesinde ise Riyaziye denilmiştir. Matematik sözcüğü Türkçeye Fransızca “mathématique” sözcüğünden gelmiştir.[1]

Kaynakça

  1. "Kaynak sayfa". 3 Ocak 2013 tarihinde erişilmiştir.