Nazi

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Nasyonal Sosyalizm veya Nazizm
Nazi Arması
Genel Bilgiler
Kurucusu: Adolf Hitler
Kuruluş Yılı:1933
Temel felsefesi
Milliyetçilik
Sosyalizm
Irkçılık
Anti semitizm
Popülizm
Antikomünizm
Antikapitalizm
Resmi
Adolf Hitler

Kısaca

 • Nasyonal Sosyalizm veya Nazizm, Almanya'sında Adolf Hitler tarafından kurulan yönetim sistemi ve siyasi bir akımdır. Aşırı milliyetçi sağ düşünüşe bağlıdır.
 • Temel felsefesi şulardır
 1. Milliyetçilik,
 2. Sosyalizm,
 3. Irkçılık,
 4. Anti semitizm
 5. Popülizm
 6. antikomünizm
 7. antikapitalizm
 • Nasyonal sosyalizm (beyaz) ırkın diğer ırklardan (siyah&melez) üstün olduğunu ve ırklar arasında varolup süregelen mücadelenin ırksal kazanımlarını fark edip kullanabilirlerse üstün olan beyaz ırkın kazanacağını savunur.
 • Aşırı sağ bir ideoloji olsada ekonomik açıdan sosyalizmin benimsenip kapitalizmin reddedilmesi bu ideolojinin ve Nasyonal Sosyalist (Alman İşçi Partisi)'nin ekonomik açıdan sol'da olup, “milliyetçi” ve “sosyalist” olduğunu ortaya koyar. Fakat Nazilerin uyguladığı sosyalizm biçimi Marksizm'i reddetmekte ve komünizmin Alman ulusu için büyük bir tehdit oluşturduğu düşüncesini içermekteydi.
 • Nasyonal Sosyalizm doktrininin ilanı 1898'in Mayıs ayında, ilk teorisyeni (Maurice Barrès) tarafından yapıldı. Fransız Barrès, sosyalist bir milliyetçilik fikrini, yabancı egemen Almanya'ya karşı, seçmenleri kazanmak üzere yaymıştı ve sosyalizm'in "liberal bir zehir" olduğunu, ancak nasyonal sosyalizmin, kollektif milliyetçiliği gerçekleştirmenin aracı olduğunu açıklamıştı. Barrès'e göre, işçiler kendi uluslarından işverenlere karşı değil, yabancı işverene ve Yahudi sermayesine karşı mücadele etmeliydi.

Nazi Kelime,sinin Kökeni

 • Nazi Partisi'nin Almanca Adı, (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei)(NSDAP) idi. Aslen Avusturya vatandaşı olan (Adolf Hitler) tarafından faaliyete geçirildi. Nasyonal Sosyalizm'i benimseyen kişi ve kurumlara "Nasyonal Sosyalist", "Nazi" veya "Nazist" denir. Nazi kelimesi köken olarak "National" ve "Sozialismus" kelimelerinden meydana gelmektedir. “Almanca Olarak:Nationalsozialismus”

DAP'Alman İşçi Partisi,tan (NSDAP)'Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei,a

 • Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi'nin ilk adı Alman İşçi Partisi (DAP) idi. “Adolf Hitler”, Alman İşçi Partisi'nin lideri olmadan önce parti milliyetçi ve sosyalist ilkelere sahipti. Henüz partinin ideolojisi Nasyonal Sosyalizm değildi. Hitler'in düşünceleri Alman İşçi Partisi'nin ilkelerine ve düşüncelerine uymakta, hatta onları daha da ileri bir seviyeye taşımaktaydı. DAP'a üye olan kişiler Hitler'in düşüncelerinden etkilendiler.
 • Hitler'in parti önderi olması üzerine üyeler “Nasyonal Sosyalizmi” benimsediler. Bunun üzerine partinin adı "Alman İşçi Partisi" iken "Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi" olarak değiştirildi. DAP'ın ambleminde de Gamalı Haç vardı. Partide Nasyonal Sosyalizmin benimsenmesiyle Hitler'in öngördüğü bilindik Gamalı Haç modeli (amblem) olarak uygulamaya kondu..

Alman Nasyonal Sosyalizmi (NSDAP)

 • 1933'te Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi'nde örgütlenen “Nasyonal Sosyalistler” Weimar Cumhuriyeti'nin (Almanya) seçimlerini kazanıp hükümeti kurarak (III. Reich)'ı ilan ettiler. Bu yeni Alman Nazi devletinin resmi adı Büyük Alman İmparatorluğu'ydu. Alman Nasyonal Sosyalizmi Almanya'nın pek çok cephede birden zorlu bir savaşa girmesine sebebiyet vererek, Almanya'nın (II. Dünya Savaşı) sonlarında teslim olduğu 8 Mayıs 1945 tarihine kadar yaşayabilmiştir.
 • Büyük Alman İmparatorluğu'nun kurulmasına engel olduğu iddia edilen tüm insanlar
 • Yahudiler
 • Sosyalistler,
 • Komünistler,
 • Çingeneler,
 • Eşcinseller
 • Başka rejim muhalifleri

Cok ağır bir şekilde cezalandırılarak Yok edildiler. Daha sonra Dünya bu idamları “soykırım” (Genocide) olarak adlandırarak tarihte yerini aldı.

Nazizmin Doğuşu ve Gelişimi Evreleri

Adolf Hitler Alman İşçi Partisi Miting
 • 1918'de I. Dünya Savaşı'ndan yenik düşen Almanya'da (Alman imparatoru olan II. Wilhelm tahtı) bırakmış ve cumhuriyet kurulmuştu. Bu yeni Alman Cumhuriyetinin adı “Weimar Cumhuriyeti” şeklinde idi. Seçime dayalı bu yeni yönetim biçimi, Almanlar için daha önce alışık oldukları monarşi yönetiminden farklı,idi daha demokratik bir deneyimdi. Seçimler sonucu değişik siyasal kesimler parlamentoya girdi. Bu sırada “I. Dünya Savaşı”'nın getirdiği büyük dengesizliklere, haksızlıklara ve savaştan yenik çıkmanın vermiş olduğu manevi eziklik de eklenmişti.
 • Naziler bu koşullarda savaşı izleyen işsizlik, yoksulluk ve enflasyondan demokratik kurumların, komünistlerin ve beceriksiz siyaset adamlarının sorumlu olduğunu dair fikirler öne sürüyorlardı. I. Dünya Savaşı'nın sonunda sömürgelerini, ordusu dağıtılıp yerine "Reichswehr" isimli yalnızca gönüllülerden oluşan küçük bir kara ve deniz askeri birliği bulundurmasına izin verilen Almanya, savaş sonrasında bir türlü aşamadığı bu siyasal ve ekonomik bunalım nedeniyle daha da güç durumda kalmıştır. Böyle bir ortamda ortaya çıkan Naziler, yenilginin verdiği ezikliği üzerinden atamayan ve ekonomik durumu iyice bozulan “Alman halkına” iş, ekmek ve güçlü bir Almanya vaat ettiler. Almanlar'ın üstün bir ırk olduğunu ve başlarına gelen tüm kötülüklerin sorumlusunun başta “yahudiler” olmak üzere “çingeneler, komünistler ve sosyal demokratlar” olduğunu söylüyorlardı.
 • Eski bir asker olan (Adolf Hitler), Alman İşçi Partisi isimli siyasi partiye girdi ve 1921'de partinin önderi oldu. Partinin adını Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi olarak değiştirdi. Parti, milliyetçi ve sosyalist bir partiydi. Politikada aşırı Alman milliyetçisi, ekonomide ise sosyalist bir devletçi ekonomi programı benimsenmişti.
 • Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi kısaca "Nazi Partisi" olarak adlandırıldı. Parti üyeleri asker üniforması giyer, asker gibi davranır ve Hitler'in ordusuymuş gibi davranırdı. Hitler'in 1921'de kurduğu ve 1925'te yeniden örgütlediği Sturmabteilung (Fırtına Bölüğü), kısa ismiyle (SA), kendilerinden olmayan herkesi sindirmek için zor kullandılar.
 • Adolf Hitler, Almanya'yı Avrupa'nın efendisi yapma isteğini gizleyemiyordu. Ülke geliştikçe ve halkın durumu iyileştikçe Nazi düşünceleri Almanlar arasında yeterince ilgi görmedi. Ama 1929&1932 yılları arasında tüm dünyayı etkisi altına alan Büyük Buhran Almanya'yı büyük ölçüde sarsmıştır. Sonunda yüzde yirmi(%20)'leri bulan işsizlik Nazi ülkülerinin yeniden canlanmasını sağladı ve Nazi Partisi ilk büyük başarısını 1930 seçimlerinde kazandı. Ama iktidara gelmelerini sağlyacak yeterli oyu henüz alamamışlardı.

1932 Seçimlerinde Nazi Partisi'nin aldığı oylar biraz gerilediyse de başka bazı milliyetçi önderler Hitler'i denetleyebileceklerini düşünerek (Başbakan) olmasında anlaştılar. 1933'te Alman cumhurbaşkanı Paul von Hindenburg, Hitler'i başbakan olarak atadı. 1934'te Hindenburg'un vefatıyla birlikte Hitler, cumhurbaşkanlığı makamını da üstlendi. Böylece Hitler'in diktatörleşme süreci de resmen başlamış oldu.

Almanya'daki uygulamalar ve sosyal yaşam Standartı

Nürnberg Yasası

Yeni Nazi hükûmeti (Çingeneleri), (eşcinselleri) ve özellikle (Yahudileri) fişlemeye başladı ve farklı etnik kökenlerden olanların evlenmesini veya ticari ilişkide bulunmasını yasakladı. İdeolojik düşmanları gördükleri komünistleri ve sosyal demokratları siyasetten çıkarıp hapse (mahkum) ettirip cok agır bi şekilde öldürdüler..

Kristallnacht (Kristal Gece)

 • 9 Kasım 1938 gecesi Naziler, Yahudiler'e ve Polonyalılar'a ait işyerlerini, evleri ve sinagogları yağmalaya başladılar. Ardından bunu Propaganda Bakanlığı'nı kullanarak hükûmete karşı bir ayaklanma girişimi gibi gösterildi. Pek çok Yahudi sınırdışı edildi veya toplama kamplarına gönderildi. (Holokost)'a giden yolun ilk adımı atıldı.

Reichswehr'Ordu,sundan Wehrmacht'Ordu,ya

 • Reichswehr, Hitler'e göre bir utanç kaynağıydı. Çünkü Reichswehr zorunlu askere alma işlemi gerçekleştiremiyor, kurmay subay yetiştiremiyor veya İtilaf Devletleri'nin sahip olduğu ağır silahlardan daha ağır bir silah üretemiyordu. Ülkenin asker sayısı jandarma kuvvetleride dahil olmak üzere (100.000) ile sınırlı tutulmuştu. Hitler öncelikle gelecek vaad eden subayları gizlice yurtdışına Kurmay Eğitimi için yolladı. Ardından 1936 yılında Rhein havzasının silahlandırılması ile (Versay Antlaşması)'nı reddettiğini açıkladı. Hemen ardından ordunun ismini Reichswehr'den Wehrmacht'a çevirdi. Wehrmacht'a hızlı bir sanayi altyapısı sağladı. Wehrmacht'ın araç ihtiyacını (Krupp) ve (Porsche) ikilisi karşılarken top gibi ağır silahlar için Rheinmetal'i kullandı. IG Farben tıbbi ve lojistik ihtiyaçları karşılarken, (Siemens) gibi firmalarda yeni gelişmekte olan (Elektronik Radar Haberleşme) gibi ihtiyaçlara karşılık verdiler. Üç yıl gibi kısa bir sürede Wehrmacht Panzer, Mekanize Piyade, Motorize Piyade tümenlerine sahip oldu. Eski topları ve anti tank silahlarını (PAK) serisi ile yenilemeye girişti.
Nazi-ordusu.jpg

Kriegsmarine Donanma

 • Hitler ve kurmaylarına göre deniz kuvvetleri olası bir savaşta Müttefik kuvvetler ile başa baş mücadele edebilecek bir kapasiteye gelemeyecekti. Esas amacı düşmanı oyalamak ve kaynaklarının ulaşımını engelleyecek bir donanma kurmak istedi bunun için de (Plan Z'yi) yürürlüğe koydu. Böylece yeni deniz kuvvetlerinin belkemiği ağır ve hafif kruvazörler ile denizaltılar üzerine kuruldu. Buna rağmen Plan Z, iki adet zırhlı kruvazör içermekte ve Ferdinand von Zeppelin gibi bir uçak gemisi yapılmasını da ön görmekteydi..
Hitlerin Donanması

Luftwaffe Hava kuvvetleri

 • Versay Antlaşması Almanya'nın hava kuvvetleri bulundurmasını yasak Etmekteydi. Ancak anlaşma Hitler tarafından red edilince kurmaylarının da tavsiyesi ile Luftwaffe (Hava kuvvetleri)'ni kurdu ve güçlendirmeye başladı. Öncelikle kara kuvvetlerinden büyük bir subay transferi gerçekleştirdi. Ardından bazılarına Naziler'inde öncelik ettiği (Junkers), (Heinkel), (Messerschmitt) Focke-Wulf gibi firmalardan hava kuvvetleri için planlar çizmesini ve uçaklar üretmesini istedi. Luftwaffe aynı deniz ve kara kuvvetlerinde olduğu gibi dakik savaşabilecek şekilde tasarlanmıştı. Bunun için Junkers (Ju 87) gibi pike bombardıman uçağı ve yakın muharebe araçlarının üretimine öncelik verdi..
Almanya'nın hava kuvvetleri

Kültürel Hayat ve Hosyal Yaşam Standardı

 • Alman halkının günlük ihtiyaçlarını genel anlamda bir parti düzenliyordu. Genç Alman erkekleri için (Hitler Gençliği), Alman kızları için ise Genç Bayanlar Birliği kurulmuştu. Gençlerin bu kulüplere üye olması zorunlu tutuluyordu. Alman halkı için kurulmuş (Volkswagen) gibi firmalar ise üretilen malları ihraç etmek yerine Alman halkına ucuz bir biçimde satıyordu. Sportif faliyetler için neredeyse her kasabaya bir yüzme havuzu açılmış, atletik sporlar desteklenmiştir. 1936 Yaz Olimpiyatları ise Almanya'da yapılmıştır.

Savaş başladıktan sonra Alman halkında kamuoyu yönlendirmeleri için ise (Joseph Goebbels) tarafından Propaganda Bakanlığı kurulmuştur.

Ekonomi

 • Alman Ekonomisi, Hitler tarafından bazı özel programlar ile oldukça hızlı bir şekilde denge altına alındı. Büyük Buhran'da (%15)'lerde olan işsizlik, (%0)'lara çekildi. Ayrıca (Fransa, Belçika ve Danimarka)'dan sayıları milyonları geçen işçiler ülke içinde istihdam edildi. Hitler büyük patronlara gerektiğinde döviz ve ucuz hammadde sağlıyor, buna karşılık onların politik desteğini alıyordu. Savaş başladıktan sonra esirleri de işgücü olarak yine belli başlı patronlara verdi. Almanya'nın oldukça büyük (petrol ve metal) açığı vardı. Demir ihtiyacını “İsveç” ve “Norveç”'ten, kromu Sovyet Rusya ve Türkiye'den, petrolü ise genellikle Romanya ve Bavyera'dan karşılıyordu. Savaşın sonlarına doğru Romanya'nın düşmesi, (Türkiye ve İsveç)'in ambargosu ve Norveç ile ticaretin İngiltere Filosu tarafından kesilmesi nedeniyle büyük hammadde sıkıntıları yaşanmıştır. Hitler'in emri ile batıda bulunan sanayi kuruluşlarında sadece üretim kısıtlayıcı önlemler alınırken Sovyetler'e geçebilecek olan sanayi kuruluşları toptan imha edilmiştir.

Nazizmin II. Dünya Savaşı'ndan Sonraki Hali

 • I. Dünya Savaşı'nın hemen ardından ortaya çıkan bu ideoloji, bugün milletlerarası siyasi ve toplumsal alanda kabul görmemektedir. Ancak günümüz bireylerinin bazıları (Adolf Hitler)'e sempati ile yaklaşılmakta, Hitler'in bazı düşüncelerinde haklı olduğu görüşünü belirtmektedir. Bugün halen açık veya gizli eylemlerle faaliyetini çeşitli ülkelerde sürdürmeye çalışmaktadır. Bunlar arasında Almanlar'ın Almanya Milliyetçi Demokratik Partisi ve Neonazileri, İngiliz Skinhead ve holiganları yanında Amerika'da (Ku Klux Klan) üyeleri gibi daha birçok ufak tefek grup ve akımlar mevcuttur. Almanya başta olmak üzere birçok ülkede Nazilerin açıkça siyasi ve dernek çalışmaları sınırlandırılmış veya yasaklanmıştır. Nazizm ve Hitler hakkındaki tartışmalar günümüzde de halen devam etmektedir

Dış bağlantılar

wiki sayfaları