Terör örgütü

Bilgibank, Hoşgeldiniz
(Terör sayfasından yönlendirildi)
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Kısaca

 • Terör veya terörizm, siyasal, dinsel veya ekonomik hedeflere ulaşmak amacıyla sivillere resmî, yerel ve genel yönetimlere yönelik baskı, yıldırma ve her türlü şiddet içeren yolun kullanımıdır. Terör uygulayan organize gruplara terör örgütü; terör uygulayan şahıslara ise terörist denir

Köken Bilimi

 • Türkçe'ye, Fransızca "terreur" sözcüğünden geçmiş terör sözcüğü Latince kökenlidir. Latince sözcüğün anlamı (korkudan titreme) yada titremeye sebep olmadır
 • Fransızca Petit Robert sözlüğünde Bir toplumda bir grubun halkın direnişini kırmak için yarattığı ortak korku olarak tanımlanır. Oxford İngilizce Sözlük'te "Genellikle siyasal nedenlerle, halkın gözünü korkutmak ve halkı yıldırmak için dehşet öğesini kullanmak" olarak tanımlanır. Türk Dil Kurumu Sözlüğü'nde, "Yıldırma, cana kıyma ve malı yakıp yıkma, korkutma, tedhiş" olarak tanımlanır.
 • Literatürde terör sözcüğü bazen şiddet veya siyasal şiddet kavramlarıyla eş anlamlı olarak kullanılmaktadır.
 • Türkiye’de yıllarca teröre karşılık olarak anarşi sözcüğü kullanılmış, son yıllarda bu sözcük terk edilerek (terör) sözcüğü kullanılmaya başlanmıştır. (Anarşi) sözcüğü Yunanca kökenlidir. Yunanca sözcük "başsız, yöneticisiz" anlamına gelir. Anarşi sözcüğü Oxford İngilizce Sözlük'te "otorite yoksunluğundan veya otoritenin ve diğer yönetim mekanizmalarının tanınmamasından doğan düzensizlik durumu" olarak tanımlanmıştır.

Tarihçe

 • Terör sözcüğü bugünkü anlamında, ilk defa Fransa’da, Fransız Devrimi'nde kullanılmıştır. Devrimden sonra 1793 Martında 1794 Temmuz'una kadar süren Maximilien François Marie Isidore de Robespierre önderliğindeki bir dönem terör rejimi veya terör dönemi (regime de le terreur) olarak adlandırılmıştır. Fransız Devrimi esnasında demokrasi ve eşitliğe kavuşmak adına her türlü baskı ve şiddetin uygulanması gerektiğini savunan Jacobinler'i tanımlamak için kullanılmıştır.

Uluslararası Terörizm

 • Terörün sınır aşan bir hal alması halinde uluslararası terörizm ile karşı karşıya kalınır. Ancak son dönemde 'uluslararası terörizm' kavramı daha çok birden fazla ülkeyi hedef alan veya birden fazla ülkede aynı anda birbirine yakın eylemlerde bulunan terörizmi anlatmak için kullanılmaktadır.

Finansal kaynakları

Terörizm ihtiyaç duyduğu maddi kaynaklara daha çok yasadışı faaliyetleri ve dış yardımlar ile ulaşır. Bu gelir kaynakları şu şekilde özetlenebilir:

Dış yardımlar
Uyuşturucu ticareti
İnsan kaçakçılığı
Büyük çaplı soygunlar
Haraçlar
Zorunlu bağışlar
Bağışlar
Diğer her türlü kaçakçılık
Diğer gönüllü katkılar

Siber Terör

 • Siber Terörizm kavramının yazılı ve görsel medya da, ulusal veya uluslararası arenada çok fazla kullanılmaya başladığı görülmektedir. Trojanlar, kurtçuklar, virüsler, DNS saldırıları siber terörizmin basit araçları olarak görülebilir. Son yıllarda terör ve terörizm konularına çok büyük bir önem verildiği görülmektedir.
 • Bu ilgi daha çok havaalanı gibi fiziksel alanlara yönelirken, siber terörizm kavramına düşük düzeyde dikkat çekildiği söylenebilir. Bunun 2 temel nedeni vardır. Bu nedenler siber terörizm tartışmalarında yer alan 2 karşıt görüşle açıklanabilir.
 • Bu görüşlerden birincisine göre siber terörizm kimseye zarar vermeyen bir mittir (Forno, 2000). Bu görüşün sahipleri milenyumda ikiz kulelere yönelik gerçekleştirilen eylemlerle anlamını yitirmeye başlamıştır. Daha çok bilgisayar güvenliği konuları ile ilgilenen diğer grup ise (sanal ortamda) yapılan eylem ve atakların gerçek bir tehdit olduğu görüşündedirler (Denning, 2000). Meriam Webster sözlüğü terörü, yoğun korku ve şiddet uygulaması olarak terörizmi ise, özellikle zorlama anlamında sistematik terör kullanımı olarak tanımlamaktadır.
 • Desouza ve Hensgen (2003), siber terörizm tanımı olarak aşağıda belirtilen tanımı önermektedir.
 • Bilgi sistemleri doğrultusunda elektronik araçların bilgisayar programlarının ya da diğer elektronik iletişim biçimlerinin kullanılması aracılığıyla ulusal denge ve çıkarların tahrip edilmesini amaçlayan (kişisel ve politik) olarak motive olmuş amaçlı eylem ve etkinliklerdir.