Bülent Ecevit Üniversitesi

Bilgibank, Hoşgeldiniz
(Zonguldak Karaelmas Üniversitesi sayfasından yönlendirildi)
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Özetle

Bülent Ecevit Üniversitesi [2]çekirdeğini teşkil eden Mühendislik Fakültesinin orijini 1924 yılında kurulan Maden Mühendislik Mektebi’dir. Bu kurum sırasıyla Maden Meslek ve Başçavuşları Okulu, Maden Teknik Okulu, Mühendislik Mimarlık Akademisi aşamalarından geçerek 2809 Sayılı Kanunla Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanarak Zonguldak Mühendislik Fakültesi adını almış ve 11.07.1992 tarih 21281 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 3837 Sayılı Kanunun 9. Ek Maddesi ile Zonguldak Karaelmas Üniversitesi kurulmuştur.Günümüzde 7 Fakülte, 2 Yüksekokul, 6 Meslek Yüksekokulu ve 1 Devlet Konservatuarından oluşan Bir Devlet Üniversitesidir.

Hizmetler

Barınma

Üniversite sadece Alaplı Meslek Yüksekokulunda öğrenci yurtları bulunmaktadır. Kız ve erkek blokları olarak iki ayrı prefabrik binadan oluşan bu yurtlarda 2010 yılında 197 öğrencimiz barınmıştır. Üniversitemize gelen konuklarımız için Merkez Kampüste bulunan 7 odalı misafirhanemiz de dönem içerisinde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından işletilmiştir.

Beslenme

Yemekhanelerde her öğlen 4 kap yemek çıkarılmaktadır. Akşam yemekleri için tesislerimiz, işleticinin kullanımına verilmiştir. Merkez ve dış kampüslerde bulunan tüm öğrenci kafeteryaları ve çay ocakları, yapılan ihale sonucunda 3. kişilere devredilmiştir.


2010 Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Giderlerin Dağılımı

sıra no Gider Çeşidi K.BÖ Toplam Serbest Ödenek Harcama Gerçek Oran %
1 Pesonel Giderleri 41.515.000 44.655.596 44.012.935 99%
2 Sosyal Güv Kur Dev Primi Giderleri 8.106.000 8.246.500 8.220.677 100%
3 Mal Ve Hizmet Alım Gider 15.635.000 16.153.406 12.278.201 76%
4 Cari Taransferler 2.050.000 7.546.800 6.831.609 91%
5 Sermaye Giderleri 23.534.000 20.332.500 19.349.138 95%
6 Sermaye Taransferleri 0 3.757.000 3.757.000 100%
7 Toplam 90.840.000 100.691.802 94.449.560 94%
Bu Veriler 2010 üniversite Faliyet Raporunda Belirtilmiştir.Kaynak Sayfa

Kütüphane

Bülent Ecevit Üniversitesi[3] Prof. Dr. Durmuş Günay Kütüphanesi 2 Mart 2012 yılında yeni binasında hizmet vermeye başlamıştır. Kütüphane binası 2200 m2lik kullanım alanına sahip olup, binada Ödünç Verme, Magazin, Danışma ve Süreli Yayınlar, Sessiz ve Grup çalışma salonları , Gör-İşit salonu ile birlikte bürolar bulunmaktadır. Kütüphanemiz üniversitemizin öğretim ve araştırma faaliyetlerinin gerçekleşmesinde birinci derecede görev yapan ve bunun için gerekli bilgiyi ve bilgi kaynaklarını bünyesinde toplayıp, kullanıcıların hizmetine en iyi şekilde sunan bir merkezdir.

Üniversite Merkez Kütüphanesi kampüs içinde; Üniversite bünyesindeki Fakülte, Enstitü, Yüksekokulların öğrenci ve öğretim elemanlarına, personele, kurum dışı araştırmacılara; öğretim, inceleme ve araştırmalarını yapmaları için gerekli kütüphane materyal ve hizmetlerini sağlamaktadır. Merkez Kütüphane kütüphanecilik faaliyetlerini; 1 ad. Daire Başkanı , 1 Şube Müdürü, 1 Şube Müdür V., 3 ad. Kütüphaneci, 4 ad bilgisayar işletmeni ile yürütmekte olup, bunun 9 adet ‘i lisans 1 tanesi lise mezunu olmak üzere toplam 10 personeli bulunmaktadır.Prof. Dr. Durmuş Günay Kütüphanesi koleksiyonunda bulunan kitaplar Dewey Decimal Classification (DDC) onlu sınıflama sistemine göre tasnif edilmekte olup, kütüphanemizde YORDAM otomasyon programı kullanılmaktadır.

Kütüphane Kaynakları

Kaynaklar Merkez Kütüphane Diger Kampüsler Genel Toplam
Adet Adet Adet
Basılı kitap sayısı 30.549 6.461 37.010
Bağış ve Satın Alma Yoluyla 30.164 6.087 36.251
2009 Yılında Satın Alınan Kitap Sayısı 385 374 759
Elektronik Kitap Sayısı 57.368 - 57.368
Elektronik Dergi Sayısı: 35.022 - 35.022

Hastane

Hastanede[4] tüm klinik branşlarda hem ayaktan poliklinik hizmetleri hem de yataklı tedavi hizmetleri verilmektedir. Hastanemiz hizmet verdiği Batı Karadeniz Bölgesinde kanserli hastaların gerek medikal tedavi gerek radyoterapi ile tedavi gördükleri tek merkezdir.Hastanemizde yurtdışından satın alınan ve tamamı ilgili birimlere kurulan en son teknoloji ürünü olan cihazlarla birlikte Laparoskopik ameliyatlar

 • Manyetik Rezonans (MRI)
 • Bilgisayarlı tomografi (CT)
 • Kemik dansitometre
 • Anjiografi, Sintigrafi
 • Endoskopi, kolonoskopi ,renkli doppler ultrasonografi
 • EKO, holter, efor, solunum fonksiyonları testi, bronkoskopi
 • EEG, EMG, PUVA
 • Renkli doppler ultrasonografi

gibi ileri teknoloji gerektiren tetkik ve tedaviler ile her türlü sağlık hizmeti en yüksek kalitede bölgemiz halkına sunulmaktadır.

Hastane Kaynakları

 • Toplam Yatak Sayısı:528
 • Yatan Hasta Sayısı:44.317
 • Hastane Alanı (m2):48.000
 • Toplam Personel Sayısı:660
Tabip : 5
Hemşire : 271
Fizyoterapist : 3
Laborant : 25
Psikolog : 2
Sağlık Memuru :21
Sağlık Teknikeri : 46
Sağlık Teknisyeni : 19
Acil Tıp Teknisyeni : 55
Hastabakıcı: 10
Ebe : 21
Diyetisyen : 3
Diğer Personel :179


Akademeik Birimler

Fakülteler

 1. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 2. Fen-Edebiyat Fakültesi
 3. Ereğli Eğitim Fakültesi
 4. Mühendislik Fakültesi
 5. Tıp Fakültesi
 6. Diş Hekimliği Fakültesi
 7. Güzel Sanatlar Fakültesi

Enstitüler

 1. Fen Bilimleri Enstitüsü
 2. Sosyal Bilimleri Enstitüsü
 3. Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Yüksekokullar

 1. Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu
 2. Zonguldak Sağlık Yüksekokulu
 3. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Meslek Yüksek Okulları

 1. Zonguldak Meslek Yüksekokulu
 2. Alaplı Meslek Yüksekokulu
 3. Çaycuma Meslek Yüksekokulu
 4. Devrek Meslek Yüksekokulu
 5. Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakcı Meslek Yüksekokulu
 6. Zonguldak Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Devlet Konservatuvarı

 • Devlet Konservatuvarı

Araştırma ve Uygulama Merkezleri

 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Araştırma Merkezi
 • Yer Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Sürekli Eğitim Merkezi
 • Göç Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Ahşap Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Üniversite-Sanayi İşbirliğini Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • ZKÜ Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Türkiyedeki Üniversiteler
Devlet Üniversiteleri‎
Vakıf Üniversiteleri
Diğer

Kaynakça